Praktični koraci ka jedinstvu muslimana

U nastavku naše diskusije sa Dr. John Andrew Morrow, završavamo sa pitanjem koji su to praktični koraci ka postizanju jedinstva među muslimanima. On je najpoznatiji po svojoj Inicijativi za Savez Muslimana i Kršćana.

CI:   Koji se praktični koraci mogu poduzeti kako bi se razvilo jedinstvo među muslimanima različitih škola mišljenja?

Moramo početi s tim da se ponašamo kao ljudska bića, Božija stvorenja, djeca Adama i Eve (a). Trebamo poštovati ljudsko jedinstvo u svojoj različitosti. Moramo se međusobno poštivati. Kao što je Imam Ali rekao: "Ljudi su od dvije vrste. Ili su vaša braća po vjeri ili vaši sunarodnjaci po čovječanstvu." Poštovanje je jedno od Sedam Djedovih učenja autohtonih naroda iz Istočnih Šuma Sjeverne Amerike. Moramo poštivati sve što je stvoreno. Zbog toga su rasizam i seksizam neprihvatljivi u Islamu. Tawhid doslovno znači napraviti kao jedan, sjediniti se i okupiti. Tawhid, jedinstvo ili ujedinjenost, je teološki, društveni, ekonomski i politički koncept zajedno. Kao muslimani nastojimo se sjediniti, a ne podijeliti. Baš kao što trebamo biti izloženi ljudima različitih boja i kultura kada smo mladi, moramo biti izloženi ljudima drugih vjeroispovijesti, denominacija i škola mišljenja, teologije i duhovnosti. Zato je komparativno izučavanje raznih vjerskih pravaca toliko važno. Muslimanska djeca trebaju naučiti da postoji više od jednog načina vršenja određenih stvari i da vjerska praksa nije cilj: to je sredstvo cilja, to jest, sukladnost s jednim Bogom. Nije važno kako se molite, naime, da li su vam ruke prekrižene ili su u visećem položaju, važno se moliti. Muslimani svakako trebaju slijediti jedan način obavljanja stvari, jer suprotnost rezultira konfuzijom i haosom; istovremeno, oni bi trebali prepoznati da su i drugi načini savršeno valjani. Muslimani moraju biti podučeni kritičkom mišljenju, od ranog doba, a ne slijepom. Mesdžidi bi trebali biti otvoreni muslimanima svih škola mišljenja i misli. Trebali bi biti otvoreni za sve rodove. Također bi trebali biti otvoreni i za nemuslimane koji žele slušati i učiti bez nužnog sudjelovanja u molitvama. Postalo je i moderno da se muslimani otvorenog uma uključuju u međuvjerski dijalog. Iako je ovo važno, nužno je da imamo dijaloge unutar vjere. Znam jednog gospodina koji je vrlo aktivan u kršćansko-muslimanskom dijalogu. On je također mišljenja da su šijje kafiri čiju je krv dopušteno proliti. Prema njegovim riječima, "Šijje su gori od Židova i kršćana." Koliko je to tolerantno? Stavimo po strani našu kulturnu prtljagu, predrasude, stereotipe, zablude i klevetničke tvrdnje i učimo jedni od drugih. Kao što Svemogući Allah govori u časnom Kur'anu, učinio nas je drugačijima tako da se upoznajemo; ne kako bi  mogli prezirati jedni druge (49, 13). Dakle, pokušajmo doprijeti do naših susjeda; upoznajimo se i sklapajmo nova prijateljstva.
Top