Najviše američkog oružja kupili Saudijska Arabija i Japan

Sjedinjene Američke Države (SAD) proširile su svoju mrežu izvoza oružja na Bliski istok i afričke zemlje, gdje su sukobi intenzvirani posljednjih godina, dok, s druge strane, sve manje oružja prodaje saveznicima u strateškim regijama u Sjevernoj i Južnoj Americi kao i Evropi.

Prema informacijama koje je novinar AA prikupio sa Međunarodnog institut za istraživanje mira, sa sjedištem u Štokholmu (SIPRI), kada je riječ o najvećem izvozniku oružja na svijetu SAD-u, mogu se primijetiti značajne promjene od 1950. godine na ovamo u tome u koje regije ta zemlja najviše izvozi.

Prema podacima SIPRI-ja, tokom 1950-ih godina, SAD je najveće količine oružja izvozio svojim tadašnjim partnerima protiv Sovjetskog saveza, odnosno Kanadi, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Zapadnoj Njemačkoj i Turskoj. Kada je riječ azijsko-pacifičkoj regiji, SAD je najviše naoružanja izvozio Južnoj Koreji, Japanu i Tajvanu.

U narednoj deceniji, od 1960. do 1970. godine, Azija i Evropa su regije koje najviše kupuju američkog naoružanja. Osim toga, SAD u tom periodu velike količine izvozi i na Bliski istok.

Također, Zapadna Njemačka se u tom periodu ističe kao zemlja koja kupuju najviše američkog oružja, dok se među kupcima na Bliskom istoku ističu Izrael, te Iran pod vodstvom šaha Reze Pahlavija.

Prodaja oružja u vrijeme državnih udara u Latinskoj Americi

SAD oko 70-ih proširuje svoju mrežu izvoza oružja. U tom periodu se smanjuje izvoz oružja prema Evropi, a povećavaju količine naoružanja u Latinsku Ameriku, gdje je sve veći broj državnih udara i unutrašnjih sukoba.

U navedenom periodu, izvoz američkog oružja prema zemljama Bliskog istoka, u odnosu na deceniju ranije, povećan je za 3,5 puta. Na listi zemalja koje kupuju američko naoružanje našli su se također Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman.

Pošiljke Iranu sve do Islamske revolucije 1979.

Tokom 80-ih godina prošlog vijeka, u značajnoj mjeri je povećan i broj afričkih zemalja koje su kupovale američko oružje, a SAD je u tom periodu najveće pošiljke slao zemljama azijsko-pacifičke regije.

Sve do Islamske revolucije u Iranu, SAD je toj zemlji prodavao velike količine naoružanja, a nakon toga isporuka oružja Iranu je potpuno obustavljena, jer Iran nije htio sarađivati s Amerikom, tako da je Amerika dolaskom Islamske revolucije u Iran izgubila jednog velikog partnera, i radi toga se okrenula svim svojim silama protiv istog.

Nakon raspada Sovjetskog saveza, u posljednjoj decenije 20. stoljeća, SAD je velike količine naoružanja prodao istočnoj Evropi i novonastalim državama na Balkanu.

U tom period od SAD-a sve više naoružanja kupuju zemlje poput Egipta, Izraela, Iraka, Saudijske Arabije. Japan je također, među zemljama koji u ovom periodu uvozi mnogo naoružanja iz SAD-a.

Povećanje izvoza ka Bliskom istoku i Africi

U podacima SIPRI-ja navodi se kako SAD od 2000. godine povećava izvoz oružja prema Izraelu, zatim okupiranim zemljama Iraku i Afganistanu, ali i zemljama afričkog kontineta. Također, znatne količine oružja kupuje i Južna Koreja, koja u ovom periodu zateže odnose sa drugim dijelom poluotoka Sjevernom Korejom.

U posljednjih 10 godina, SAD je najviše oružja izvozi u azijsko-pacifičku regiju, te prema Bliskom istoku. Sve veće pošiljke oružja šalju se u Ukrajinu i zemlje Balkana.

Sveobuhvatno, u posljednjih 40 godina Saudijska Arabija i Japan su kupili najviše američkog oružja. Njih prate Australija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Južna Koreja.
Top