Kako su Saudijci hadž pretvorili u unosan posao

Za dvije milijarde muslimana, obavljanje Hadždža, jednog od temeljnih stubova Islama, postaje sve teže. I to iz dva razloga: izuzetno visokih cijena koje beduini u Nedždu naplaćuju ​​hodočasnicima da obave Hadždž kada bi to trebalo biti potpuno besplatno, i proizvoljni kvotni sistem koji su nametnuli.

Okupatori Haramayna (dva sveta grada Mekke i Medine) su nametnuli proizvoljnu kvotu od 1% za svaku zemlju. S obzirom na to da ima oko dvije milijarde muslimana, to znači da osoba mora doživjeti i do 1.000 godina starosti da bi mogla da obavi Hadždž!

Hajde da razmotrimo Kur'ansku osnovu Hadždža. Allah (swt) kaže u plemenitom Kur'anu da je "... hodočašće u Bayt [al-Haram] dužnost svih ljudi prema Allahu." (3:97). Postoji i uslov koji je predviđen ovim ajetima: musliman mora imati "sredstva" da obavi Hadždž (3:97). U drugom ajetu, Kur'an razjašnjava da se mušricima zabranjuje približavanje Haremu - svetoj kući - jer su nedžs (nečisti) i zakleti neprijatelji Allaha (9:17).

"Sredstva" se odnose na finansijska i fizička. Zadaci ovog "ibadeta" zahtijevaju dug put od kuće, a potom nekoliko nedjelja ili čak mjeseci u tom procesu. Ako musliman nema finansijske izvore za obavljanje Hadždža, on je izuzet od toga. Očigledno je da postoje troškovi na putu. Prema današnjim uslovima, to bi bili troškovi avio cijena (ili troškovi kopnenog saobraćaja uključujući smještaj i hranu tokom putovanja za one koji putuju putevima).

U ranim danima islama, uključujući i tokom perioda al-hilafah al-rashidah, stanovnici Mekke obezbjeđivali su hranu, vodu i smještaj za hodočasnike. Oni nisu bili obavezni da plaćaju ništa jer su bili gosti Allaha (swt). Nažalost, Bani Saud je Hadždž pretvorio u reket, uprkos milijardama koje su zaradili u ukradenim naftnim prihodima.

Rast cijene je norma. Nadalje, beduini iz Nedžda stvorili su različite klase Hadždža: Hadždž sa pet ili sedam zvjezdica. Oni koji imaju novac mogu imati najluksuzniji smještaj u hotelima i čak se tamo mole. Zvuk iz Harema se uliva u hotel gdje se mogu pridružiti pet dnevnih molitvi bez miješanja sa masama na podu Harema. Saudijski vjerski autoriteti izdali su fetve proglašavajući hotele kao dio Harema!

Ovo poražava samu svrhu Hadždža gdje se muslimani iz cijelog svijeta okupe na jednom od najvećih okupljanja koje je čovječanstvo vidjelo, i to upravo da se upoznaju. Hadž poništava razlike u bogatstvu, klasi ili poziciji. Ihram, dva komada neispojene tkanine, dizajniran je da eliminiše razliku između bogatih i siromašnih.

Dok Saudijci i njihovi vjerski autoriteti nisu bili u mogućnosti da izdaju fetvu da odbace ihram za Hadždž, uveli su druga odstupanja, kao što su hoteli sa visokim cijenama i raskošne obroke. Ljudi sa novcem teško da osjete razliku između izvođenja Hadždža ili odlaska na odmor u Las Vegasu ili na francusku rivijeru (nastaghfir-allah). Da li je ovo cilj Hadždž i da li je to način na koji je plemeniti Poslanik (s.a.v.s.) izvršio Hadždž?

Saudijci su predstavili i druge inovacije (bid'ate). Hadždž je sada ograničen na 10-15 dana, a potom se ispraćaju hodočasnici. Kur'an izjavljuje: "Hadždž je u poznatim mjesecima" (2: 197).

Beni Saud nije samo ograničio Hadždž na nekoliko dana, suprotno učenju plemenitog Kur'ana, već su ga smanjili na skup rituala koji zabranjuju muslimanima da realizuju ili ispunjavaju višu namjenu Hadždža. Okupljanje muslimana iz cijelog svijeta ima za cilj da im omogući da raspravljaju o ozbiljnim pitanjima sa kojima se suočava Ummet i pronađu rješenja za te probleme. Umjesto toga, hodočasnicima je zabranjeno upoznavanje svoje braće iz drugih krajeva svijeta.

Raspoređuju se po nacionalnosti. Interakcija je ograničena da Muslimani ne postanu svjesni stradanja drugih muslimana i ne počinju razmišljati o rješenjima za njihove probleme.

Diskusija o takvim žestokim pitanjima kao što su okupacija muslimana od strane imperijalista i cionista, naprimjer, je izričito zabranjena. Zabranjene teme su provođenje nastavka okupacije Palestine, Kašmira, Afganistana i Jemena. Kamo li da bi se neko usudio da pokrene pitanje ilegalne okupacije Harameyna od strane beduina iz Nedžda, ili njihovog bogatog načina života. Ubrzo bi se našao na vješalima ili bez glave.

Kako su muslimani došli u ovu žalosnu situaciju i šta se može učiniti kako bi se ispravila ova nepodnošljiva situacija? Da bismo razumjeli problem, moramo ući u srž samog problema.

Beni Saud su postavili britanski kolonijalisti prije skoro 100 godina; imali su svoj dnevni red. Amerikanci i cionisti su danas zamijenili Britance. Njihov program ostaje isti: da se Hadždž udalji od sadržaja u Kur'anu. Beni Saud je i više nego sretan da to sprovede, zarad vlastitog opstanka i da bi svojim stranim gospodarima udovoljili da bi im se dozvolilo da ostanu na vlasti! Donald Trump je na surov način rekao francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu: "Oni [Saudijski vladari] nisu na vlasti osim zbog Sjedinjenih Država. [Bez nas] Ne bi trajali ni nedjelju dana. Mi ih štitimo..." Može li biti očiglednije od toga?

Šta plemeniti Kur'an govori o Hadždžu? "Zato, [Poslanik] proglašava svim ljudima dužnost hodočašća: doći će kod vas pješice i na raznim jahalicama, dolazeći sa svih strana [Zemlje], da bi iskusili ono što je dobro po njih, i da bi mogli veličati Allahovo ime u posebnim danima [namjenjenim za žrtvu]..." (22:27).

Allah (swt) je otvorio poziv svim ljudima da dođu na Hadždž u Allahovu Kuću. Ne postoje zahtjevi za vize ili druge smetnje koje su napravili ljudi. Kako bi i mogli biti problemi i smetnje kada ljudi pokušavaju obaviti temeljnu dužnost Islama?

Ipak, predajući se ovoj neislamskoj praksi dobijanja viza za obavljanje Hadždža, Muslimani su prihvatili nadmoć nacionalističke strukture i okupacije arapskog poluostrva od Sauda koji su oduzeli čak i Božiju zapovijed, pa i slučajno. Ovo nije samo mega-bid'at koji nosi shirk – smatranje nekog ravnim Bogu što se tiče Njegove moći i autoriteta - to je također najveći grijeh koji osoba može izvršiti (31:13).

Malo ili ništa pažnje se posvećuje činjenici da sveta zemlja, a posebno Hidžaz, nije privatna imovina porodice ili klana. Harameyn je zajedničko naslijeđe čitavog muslimanskog umeta, pa odgovornost da ih se zaštiti (Mekka i Medina) također pada na sve muslimane. Ovo uključuje administraciju dva sveta grada koja se ne mogu ostaviti u rukama nekompetentne, izuzetno arogantne i moralno bankrotirane porodice koja je ilegalno zauzela svu zemlju.

Saudijska okupacija Haramayna zapravo znači njenu aneksiju od strane imperijalista i cionista. Na kraju krajeva, Beni Saud su njihovi agenti. Oni više ne pokušavaju sakriti ovu činjenicu. Ovo objašnjava zašto nema mira i sigurnosti na mjestu koje je Allah (swt) označio kao Sveto (2: 125-126).

Muslimani moraju ozbiljno razmotriti kako mogu popraviti ovu situaciju tako što će Hadždžu vratiti prvobitnu božansku svrhu koja je otvorena za sve ljude, onako kako je zapovijedio Allah (swt).

Muslimani, posebno oni koji imaju znanja i razumijevanja, moraju ozbiljno razmišljati o tome kako su islamske prakse ispražnjene iz njihovog pravog značaja i pretvorene u besmislene rituale. Muslimanski svijet toliko pati danas, prije svega zbog toga što su Muslimani napustili svoju odgovornost prema Allahu (swt) i Njegovom Poslaniku (s.a.v.s.) te zanemarili pravi duh Hadždža. Vrijjeme je da posvećeni muslimani ozbiljno preuzmu ovu odgovornost i privedu kraju nezakonitu okupaciju Haramayna i Arabijskog poluostrva od strane Beni Sauda. Dok god ova nemoralna, pohlepna i okrutna porodica ima kontrolu nad najsvetijim mjestima Islama, muslimani neće okončati vlastitu patnju i jad.
Top