Imam Homeini
Imam Homeini

Imam Homeini: Duhovni otac Hezbollaha

Pobjedu Islamske Revolucije u Iranu, i borbu njenih predvodnika protiv ugnjetavanja i moćnih snaga, podržali su svi oni koji su lišeni svojih prava kao i oni koji su branili svoja prava od tlačitelja i agresora. To je dovelo do toga da Iran podrži osnivanje Hezbollaha u Libanu i pruži nepokolebljivu podršku za borbu Palestine protiv cionističkih grupa.

Iranska Islamska Revolucija je dostigla vrhunac pobjede  kada su potpisani besmisleni sporazumi u kampu David, i kada se Izrael pripremao da napadne Liban. To je dovelo do toga da Imam Homeini dadne uputstva o novom načinu borbe protiv Izraela.

Islamska Republika Iran omogućila je stoga samopouzdanje libanskim ratnicima koji su kasnije postali poznati kao Hezbollah i također je dala veliku  podršku za palestinski narod. Imam Homeini je od tada postao pionir revolucionarnog pokreta, pozivajući svijet da pruži materijalnu i moralnu podršku ugnjetavanim narodima Libana i Palestine.

Iranska Islamska Revolucija omogućila je Otporu da shvati da njegova pobjeda zavisi od izvršavanja naređenja Imama Homeinija i praćenja njegovog  puta. Ovo je bilo očigledno i u programu Hezbollahovog otvorenog pisma.

Prema pogledu na svijet lidera Hezbollaha, ”agresija može početi samo krvnom osvetom odnosno oko za oko zub za zub, a sloboda se ne poklanja  nego se samo žrtvovanjem srca i duše osvaja”. Takva ideologija postala je postojana u vrijeme kada je Iranska Revolucija uspjela da postane prvi primjer islamskog buđenja u regiji .

Lideri Hezbollaha su više puta naglašavali da su otpori protiv cionističke okupacije inspirisani pokretom velikana Homeinija i da je Iranska Revolucija najbolji primjer zemljama u borbi protiv ugnjetavanja.

Lider Hezbollaha Seyyid Hasan Nasrallah objasnio je u jednom od govora nakon smrti prvog lidera Islamske Republike Iran kako ih je on nadahnuo  da poraze cionističkog neprijatelja.

- Mi smo se ugledali na Islamsku Revoluciju i uspjeli smo poraziti cionističkog neprijatelja koji je dugo vremena okupirao libanske zemlje. Pokret otpora, ne zanemarujući propise Islama i Kur ana, primorao je cionističkog neprijatelja da napusti Liban – kazao je Nasrallah.

Na ceremoniji obilježavanja pobjede u Bintu Cubeylu 2000. godine, pomenuo je kako  je Imam Homeini motivisao mladu libansku vojsku koja se uspješno borila protiv cionističkih grupa.

- Jedan od elemenata veličine Imama Homeinija, rahmet mu duši, je da je on lider i Imam. Ova sjajna osoba nije obična, niti je politički lider u uobičajenom smislu. Imam Homeini bio je mudžahid i borac za vjersku vlast, filozof i mislilac, vođa na bojnom polju.  Bio je vrlo upoznat sa historijom islama i porukama  islama,  te znao je planove za budućnost svojih prijatelja i neprijatelja. Ovaj historijski imam je jedinstveni imam, imam revolucionara, lider svih vojnika. Kao što je rekao Šehif Mutahari ”Allahu vjerovao sam u svoj narod i način na koji je postupao”. Veliki Imam Homeini predstavio je pobjede Islamske Revolucije, te je pomogao muslimanima kao i nemuslimanima, svim slabim i ugnjetavanim, žrtvama ovog svijeta. Kada su naša braća posjetila Imama Homeinija 1982. godine, rekao im je da se bore protiv neprijatelja u svojoj zemlji i da se trebaju uništiti svi cionisti u Libanu. Rekao im je da preduzmu prvi korak, da vjeruju u Allaha, da ne očekuju ni od koga pomoć na ovom svijetu osim od Allaha i da uvijek imaju na umu da će na kraju pobijediti pravda – kazao je Nasrallah.

U vrijeme kada je logika otpora i dalje bila nepoznata za Liban, te kada su se  zajednička mišljenja razilazila u jako teškom periodu, Imam Homeini je naredio ljudima da se odupru i dao im je nadu za uspjeh i čak je rekao da u pozadini ovih borbi vidi pobjedničke zastave u okupiranim selima Bint Cubeyl, Mercyun,i  Hasbaya.

Sayyid Nasrallah je zatim kazao da “on nas je podstaknuo da se borimo zbog Allaha odnosno zarad Njegovog zadovoljstva i od samog početka nam je  pokazivao put govoreći da svoja srca ispunimo ljubavlju prema  Bogu, da vjerujemo u pobjedu i pobjeda je i došla!”

Imam Homeini je vidio libansku i palestinsku omladinu kao izvor ponosa za islamski ummet. Imam je rekao da će džihad ovih mladih ljudi i džihad otpora biti ponos za islamski svijet.

-U vrijeme kada su mnogi od vas sumnjali u pobjedu Libana, Imam Homeini je vidio da će otpor odnosno vojska uspjeti i da će njihov trijumf biti dokaz i presedan. Islamska Revolucija dokazala je da je najbolji način odmazde potlačenih protiv agresora i povratka njihovih prava, ideologija koju predstavlja  Imam Homeini. Svi koji su bili potlačeni u Libiji, inspirisani Iranskom Islamskom Revolucijom i uspostavljanjem Hezbollaha, danas su naučili kako ustati i poraziti cionističke okupacijske snage ili čak postati regionalna sila. Oni znaju da je jedini način za spasenje , vjerovanje u Allaha te slijediti zapovijesti Svetog Kur'ana i učiti iz perspektive rahmetli Imama Homeinija – poručio je na kraju Nasrallah. 
Top