Šiijski Islam: Pozicija i odgovornost Poslanikovog nasljednika (2)

Tokom svog života, Poslanik je ispunio niz ključnih uloga i odgovornosti koje bi mogla ostvariti samo božanstveno inspirisana osoba kao što je on sam, a ne običan čovjek, bez obzira na to koliko bio inteligentan.

Jedan od ovih zadataka bio je objasniti Kur'an, njegovo implicitno i skriveno značenje; drugi zadatak je bio donositi odluke o pravnim pitanjima za koja zakoni još nisu bili predviđeni u Kur'anu. Treća odgovornost bila je spriječavanje bilo kakvog sukoba između muslimana i spriječavanje bilo kakvih intelektualnih ili vjerskih odstupanja u umovima muslimana. Zato Poslanikov sunnet (što znači njegove riječi, djela i odobrenja) predstavlja savršen primjer ponašanja za Muslimane.

Iako se proročanstvo (nubuwwa) i božanska Objava (waḥī) okončalo smrću Poslanika, gore pomenutim ulogama i dalje je bio potreban neko da ih provodi u muslimanskom društvu; morali su da ih ispune, bilo od strane pojedinca ili grupe, ljudi koji su uživali iste duhovne kvalitete kao Poslanik te da šire znanje koje im je Bog dao, jer obično obrazovanje nije dovoljno da bi obavili takve važne zadatke.

Imajući sve ovo na umu, sada ćemo razmotriti posljedice činjenice da nemamo Bogom odabranog nasljednika Poslanika. Počet ćemo gledajući na ulogu Poslanika kao onog koji objašnjava Kur'an u svjetlu dva ajeta. Prvi ajet glasi: "Poslali smo podsjetnik za vas da biste mogli razjasniti ljudima ono što im je poslato, kako bi oni mogli da razmišljaju." (P16: 44). Ovdje Bog kaže "razjašnjavanje" (tubayyin) umjesto "recitirati" (taqra) jer Poslanik nije trebao samo recitirati Kur'an ljudima već i objasniti im njegovo značenje. U drugom ajetu, Bog govori svom Poslaniku: "Nismo poslali knjigu tebi osim (u svrhu) da biste mogli razjasniti za njih ono u čemu se [oni] razilaze." (P16: 64).

Sada, iako se Kur'an sastoji od više od šest hiljada ajeta, nema puno autentičnih hadisa koji su pripisani Poslaniku i njegovom tumačenju Kur'ana. U svom djelu 'Itqān , Suyūṭī tvrdi da je prikupio oko 13.000 musnad i mursal hadisa u svom Tarjumān al-Qur'ān (4/193). Međutim, većina ovih hadisa , tehnički govoreći, nemaju potpune lance prenositelja koji se vraćaju do Poslanika (tj   mursal), što znači da su riječi ashaba ili njihovih nasljednika. Samo nekoliko hadisa koje on bilježi su musnad - sa kompletnim lancima koji se vraćaju do Poslaniku. Suyūṭī dodaje da su hadisi pripisani Poslaniku na temu Kur'anskog tumačenja često nepouzdani. Također citira Ahmeda bin Hanbela i kaže da se ne može u potpunosti vjerovati hadisima o tumačenju Kur'ana, bitkama u kojima je učestvovao Poslanik (gazve) i njegovom superljudskom znanju o nevidljivom ('Itqān, 4/180). Prema Sujūtiju, broj hadisa koji se pouzdano pripisuje Poslaniku i njegovom tumačenju Kur'ana nije veći od 114, što je broj poglavlja u Kur'anu (4 / 214-57)!

Dakle, dužnost objašnjenja Kur'ana treba da nosi neko sa božanskim i nadčovječnim znanjem baš kao što je Musaov učitelj, Hidr, koji, iako nije poslanik u tradicionalnom smislu, bio obdaren od Boga velikim znanjem: "...i kojeg smo učili znanju iz našeg vlastitog prisustva" (P18: 65).

Historija Islama bilježi mnoge kontroverze u pogledu tumačenja Kur'anskih ajeta. Naprimjer, o pravilnom načinu razumijevanja ajeta kojim se muslimani upućuju na ritualno prane (wuḍū'), što podrazumijeva pranje dijelova tijela prije nego što počne molitva (Q5: 6), odnosno abdest. Još jedna kontroverza odnosi se na tumačenje ajeta o kažnjavanju lopova, o tome koji dijelovi njihove ruke moraju biti odsječeni (Q5: 38). Treća instanca je neslaganje oko pravilnog tumačenja ajeta 12 i 176 Sūrat al-Nisā' , za koji neki kažu da sadrže kontradiktorne zabrane u vezi sa nasljeđivanjem, i koji su stoga ostali vrlo upitni.

Nova izdanja

Tokom vojnih osvajanja, muslimani bi se suočili sa novim pravnim pitanjima i slučajevima čije objašnjenje nije moglo biti pronađeno u Kur'anu. Budući da postoji ograničen broj ajeta u Kur'anu u vezi sa sekundarnim pitanjima i ne više od 500  Hadisa o vjerskim praksama, lahko je bilo vidjeti da će se problemi akumulisati nakon Poslanikove smrti (Muḥammad Rashīd i Khalīlī, 212).

Al-Fakhr al-Rāzī vjeruje da se u Kur'anu i Sunnetu može naći samo mali broj pravnih zabrana. Jedno od neobjašnjenih pitanja, naprimjer, bio je problem 'Awl , koji se odnosi na situaciju u kojoj nasljeđivanje nije matematički djeljivo između naslijednika; Naprimjer, nasljednici preminulog čovjeka mogu uključivati ​​i njegovog oca, majku, supruge i dvije kćerke. Prema uobičajenim pravilima, njegova supruga bi dobila osminu, roditelji dobijaju jednu trećinu, a kćerke dvije trećine imovine. Međutim, ovo iznosi sveukupno devet osmina, što se ne može podijeliti među nasljednicima! Ovaj problem se dogodio tokom Omerova hilafeta, koji se Bogom zakleo da nije znao šta da radi, ali je na kraju odlučio da podjeli količinu ravnopravno među nasljednicima (Muḥammad Rashīd i Khalīlī 212). Još jedan neobičan pravni slučaj odnosi se na čovjeka koji se dvaput razveo od svoje supruge dok je bio nevjernik i jednom nakon što se preobratio u Islam. Pitanje je bilo da li mu je dozvoljeno da oženi tu ženu i četvrti put (Al-Hindī, 5/161).

Muslimani su zbunjeni kako treba da se bave takvim problemima u odsustvu jasnih pisanih propisa i mogu samo pogađati odgovarajuća rješenja, koja bi na kraju mogla biti usvojena kao ispravna odluka u sličnim situacijama. Naravno, da je u to vrijeme među njima bilo mudrog čovjeka koji je imao božansku mudrost, on bi riješio probleme na najbolji mogući način praćenjem ključnih načela i pravila Islama.

Dužnost zaštite muslimana od odstupanja

Jedna od uloga nepogrešivih Imama u muslimanskom društvu jeste da spriječe moguća odstupanja ili distorzije u religiji donoseći posljednju odluku o spornim pitanjima. Pošto je bilo mnogo neslaganja oko vjerskih dekreta u različitim situacijama od Poslanikove smrti, pobožni lider nadahnut božanskim znanjem mogao je dovesti muslimane u mnogo bolju situaciju. Poslije Poslanikove smrti, neki prevarantski Jevreji i hrišćani su iskoristili svoje šanse da šire lažne ideje izmišljanjem lažnih hadisa koji se zovu isrā'īliyyatmasīḥiyyāt i majuṣiyyāt. Broj hadisa koji su izmišljeni na ovaj način možda je premašilo i brojku od jedan milion, zbog čega je Bukhārī napravio svoju zbirku uzimajući pojedine hadise iz oko tada 600.000 dostupnih hadisa ( al-Fatḥ al-Bārī ,   Muqaddima , 54) i Ahmad b. Hanbal je sastavio svoju zbirku uzimajući pojedine hadise od oko 750,000 koji su tada bili poznati(Dhahabi, 9/17).

Svakako je nemoguće pripisati toliko Hadisa Poslaniku koji je bio itekako ograničen od strane nevjernika tokom prvih 13 godina njegovog poslanstva u Meki, tako da je rijetko i mogao da širi riječi iz Kur'ana, a kamoli vlastitih hadisa , ljudima. Osim toga, bio je veoma zauzet kada je osnivao zajednicu u Medini; između ostalog, bio je odgovoran za organizovanje vojnih kampanja, misionarsku aktivnost, diplomatske odnose, pravnu arbitražu, recitovanje Kur'ana ljudima i njegovo objašnjavanje, donošenje vjerskih presuda i odgovaranje na razna pitanja, rasprave s sljedbenicima drugih religija, vodeći brigu o društvenim, političkim i ekonomskim pitanjima društva, pisanju plemenskim vođama i kraljevima i guvernerima drugih zemalja ali i borbi sa licemjerima (koji su, kao što smo već vidjeli, spomenuti u velikom broju Kuranskih ajeta). S obzirom na sve ove dužnosti, bilo bi nemoguće da Poslanik bude odgovoran za toliko hadisa o ovako raznovrsnom nizu predmeta. Međutim, u takvoj situaciji, Nepogriješivi Imam bi bio u savršenoj poziciji da spriječi bilo kakvu distorziju u vjeri i mogao bi postati kamen temeljac ili kriterij da ljudi razlikuju istinu od neistine. Pogrešivi halifa, čak i onaj koji je bio popularno izabran, mogao bi u najboljem slučaju izjaviti (kao što je Abu Bakr učinio nakon što je izabran u Saqīfi): "Ja sam izabran za lidera iako nisam najbolji od vas. Ako krenem pravim putem, pomozite mi, a ako krenem stranputicom, vratite me na pravi put! ' (Ibn Hajir al-Ḥaythami, 11). Takva osoba, sigurno, ne može uvijek razlikovati između ispravnog i pogrešnog, a to bi dovelo do sve većih poremećaja i odstupanja u religiji.

Iranski filozof Avicenna podržava ideju Bogom odabranog nasljednika na sljedeći način:

"Nije moguće imati Poslanika u svakom trenutku, jer samo nekoliko ljudi posjeduje sposobnost ostvarivanja Poslaničke misije. Dakle, da bi zadržao i zaštitio zakone i pravila korisna za dobrobit čovječanstva, Poslanik bi trebao imati nasljednike, a kada bi te nasljednike proglasio sam Poslanik, bilo bi bolje za muslimansko društvo i spriječilo bi ogromne sukobe, pobune i nedjela. ( Shifā'   2/13 i   Ilahijat , 558-564). '

Prema tome, da je Poslanik imenovao nasljednika, to bi zaštitilo Islam na način na koji biranje tih nasljednika od strane ljudi, ne bi moglo.

Konvencije sukcesije tokom Poslanikova života

Gore navedene diskusije pokazuju da je, što se tiče trojne dužnosti Poslanika, najbolji način sukcesije bio da on odredi nasljednika, a ne ljudi koji biraju putem savjeta. Slučajno, i Poslanikovi pratioci su također predložili imenovanje halife, a ne savjeta, što se u stvari desilo samo jednom (u slučaju Abū Bakra), dok su druge halife ili bili postavljeni od prethodnog halife ili nasljedili položaj dinastičkim putem.

Sada ćemo razmotriti neke historijske činjenice koje pokazuju da lideri u vrijeme Poslanika nisu vjerovali u izbor halife putem vijeća. Prvi primjer se tiče kada je Poslanik predstavio Islam plemenu Banū Āmir. Lider plemena je pitao poslanika: "Pretpostavimo da se zakunemo na vjernost vama. Da li biste podijelili moć sa nama kada pobijedite svoje neprijatelje? " Poslanik je odgovorio: "Bog će odlučiti o ovome. On će težinu te odluke spustiti na čija ramena On htjedne." (Ibn Hisham, 2/424). Ako je sukcesija bila stvar vijeća da odluči, Poslanik ne bi rekao da je to bilo u Božijim rukama.

Poslanik očigledno nije bio usamljen kada se radi o ovom pitanju, jer su svi sljedeći slučajevi nasljeđivanja također odlučivani imenovanjem, a ne izborima, iako je ovaj proces ponekad bio prikriven u obliku vijeća. Omer bin Khattab, naprimjer, je imenovan od strane Abū Bakra. Kada je ležao na smrtnoj postelji, Abū Bakr je pozvao Osmana bin Affana i rekao mu da zapiše njegovu volju. Osman je uzeo olovku i napisao: "U ime Boga". Potom je Abu Bakr diktirao svoju volju na sljedeći način: "Ovo je volja Abū Bakr b. Abī Qaḥḥāfa diktirana u poslednjim danima njegovog života na ovom svijetu i prvim danima njegovog života na sljedećem svijetu. Ja postavljam 'Umar b. Khaṭṭāb kao svog naslijednika... " (Ibn Sa'd 3/200)

Halifa Osman je također imenovan iako je izgledalo kao da ga bira vijeće. Ustvari, to tijelo je trebalo izabrati njega i nikog drugog. Od šest ljudi koji su imenovani u odbor, samo su dvojica bili za Aliju. Savjet se sastojao od: Alī b. Abī Ṭālib, Osman b. 'Affān, Ṭalḥa b. 'Abd Allāh, Zubayr b. 'Awām, Sa'd b. Abī Waqqāṣ i'Abd al-Raḥmān b. 'Awf. Da su imali namjeru da naprave stvarno vijeće, članove bi izabrali ljudi iz Meke i Medine ili nadležno tijelo koje o tome odlučuje, a ne sam halifa. Tako je Osmanov uspon bio stvar nasljedstva, a ne demokratskog izbora.

Kada je Omer osjetio da mu se približila smrt, poslao je sina 'Abd Allaha u kuću'A'ishe da zatraži dozvolu da bude sahranjen pored Poslanika. 'A'isha se složila s tim i rekla 'Abd Allahu: 'Pozdravi svog oca i reci mu da ne ostavlja Muhammedovo stado bez pastira, ili će nastati pometnja. (Ibn Qutayba, 1/32).

Prema Abu Na'im al-Ishfahānīju, kada je Omer bio na smrtnoj postelji, njegov sin mu je rekao: "Ljudi pričaju neke stvari i želim da podijelim to. Misle da nećete postaviti nikoga za nasljednika. Zar ne bi napao pastira koji napusti svoje stado? Isto tako, trebali biste pokazati brigu za ljude i imenovati njihovog vođu."( Ḥilyat al-Awliyā , 1/44). Na sličan način, kada je Mu'āwiya kritikovan što je došao u Medinu da dobije podršku naroda za imenovanje svog sina kao nasljednika u 56./676. godini, on je odgovorio: "Bio sam zabrinut da mogu umrijeti i ostaviti Muhamedovo stado bez pastira." (Ibn Qutayba, 1/168). Dakle, jasno je da ljudi u vremenu Poslanika i nisu vjerovali u imenovanje vijeća ili održavanje izbora za pitanja nasljeđivanja na mjestu halife. Činjenica da su kasnije islamski učenjaci uveli takve ideje jeste samo s ciljem da se osigura teološka podloga za način na koji su halife već dobijale vlast dugi niz godina. Nije postojao slučaj popularnog imenovanja na poziciju halife, osim u slučaju Alije b. Abī Ṭālib, već se većinom radilo o nasljeđivanju ili prenošenju funkcije s jedne osobe na drugu.
Top