Ali Scott Vitkovic: Islam mi je pomogao da spoznam svoj cilj u životu

Ali Scott Vitkovic je rođen u Češkoj Republici, bivši student medicine na Univerzitetu Harvard i pratilac nehzata Emama Homeynija.  

Dobrodošli na intervju.

Kako ste se upoznali sa Islamom? I šta vas je navelo da se preobratite na Islam?

U ime Boga, Milostivog i Samilosnog,

Ja tražim utočište u Allahu od prokletog đavola,

Neka je mir na Muhammeda i njegove sljedbenike.

Hvala Vam što ste me pozvali na intervju. Ovdje sam da odgovorim na Vaša pitanja. Zato Vas molim da me slobodno pitate bilo šta što mislite da je zanimljivo i nadam se da ćemo svi imati koristi od ovog razgovora i na ovom i na budućem svijetu.

Prije nego što sam prihvatio religiju Islama, bio sam kršćanin i studirao sam kršćansku religiju od kad sam imao dvanaest godina. 2006. godine sam živio u Sjedinjenim Državama u državi Massachusetts u Bostonu gdje sam završio Harvard. U to vrijeme, Sjedinjene Države su bile uključene u ratne agresije u Afganistanu, Iraku i drugim dijelovima svijeta. I želio sam da znam zašto SAD pretežito napadaju države sa većinskom muslimanskom populacijom. Tako sam počeo da proučavam Islam i usput sam otkrio da su Sjedinjene Države najveći kriminalac i najveći agresor na svijetu. Ali, osim toga, bio sam zainteresovan za religiozni aspekt Islama, pa sam tako počeo da proučavam knjige, čitam, radim istraživanja u biblioteci – te sam naposlijetku i primio Islam.

Šta vas je privuklo u šiijsku školu razmišljanja?

Nakon pažljivih studija, odlučio sam da postanem musliman. Zato što sam vidio da je religija Islama objektivno najkompletnija religija. To je religija Poslanika i njegove porodice.

Jedan od glavnih aspekata koji me je privukao prema šiijskoj školi misli bio je intelektualni aspekt šiijskog načina razmišljanja. Musliman ne bi trebao uzimati ništa zdravo za gotovo. U Islamu prihvatamo stvari jer smo ubijeđeni u njih, a da bi bili ubijeđeni u njih, moramo ih razumjeti, a da bi ih razumjeli moramo uložiti napore da steknemo to znanje. Moramo da proučavamo i molimo se za mudrost i za vodstvo. Dakle, to je bio glavni aspekt, a drugi aspekt je bio da je šiijska škola misli sveobuhvatna. Uključuje sve aspekte ovog života, sve aspekte budućeg, sve aspekte fizičkog svijeta i sve aspekte duhovnog svijeta. Ne postoji pitanje na koje šiijska škola misli ne može odgovoriti, tako da po mom mišljenju i po mom shvatanju su to bili glavni razlog zašto sam prihvatio šiijsku školu misli.

Spomenuli ste da ste proučavali nekoliko knjiga da biste razumjeli Islam? Da li biste mogli spomenuti neke druge knjige osim Svetog Kur'ana koje su vam pomogle da bolje razumijete Islam?

Kada sam počeo da učim o Islamu, jedna od prvih knjiga koje sam pročitao jeste od Imama Khomeinia, Velayata Faghih. To je uglavnom zbog toga što me je zanimao politički aspekt Islama. Ali kada sam postao zainteresovan i za religiozni aspekt Islama, jedna od najvažnijih knjiga bila je Nahjol Balaghe – tu knjigu sam čitao iznova i iznova, pasos po pasos i konstantno sam pokušavao da dosegnem u dubinu sadržaja, razmišljajući o napisanom. Nisam je pročitao ni po jednom posebnom sistemu, već sam se više koncentrisao na razumijevanje Nahjol Balagea, na razumijevanje značenja, na razumijevanje sadržaja koji nam je Imam Ali (mir neka je s njim) pokušao prenijeti. Druge knjige koje sam pročitao osim Nahjol Balaghe i Svetog Kur'ana su knjige koje su napisali Imam Khomeini, Allameh Tabatabaee, Shahid Motahhari, Ayatollah Amoli i Ayatollah Amini. Samo da spomenem nekoliko, pročitao sam Islamske nauke, Šiijsku ontologiju, Risalu Velayata, Vicegerency od Allamea Tabatabaeea, Etiku Poslanika od Langeroodia, Lanternu Prošlosti, Sva rješenja su sa Poslanikovim potomcima, Principi odgoja djece od strane Allameh Aminia, Život u meni od strane Ayatollaha Motaharija, Tabatabeeea i Imama Khomeinija. Jedna od najboljih knjiga u kojoj uvijek uživam jeste „Samonadogradnja“ od Ayatollaha Aminia. Također sam čitao Etiku i Duhovni Rast, Bog i Njegovi atributi, Poslanici i njihove poruke, Siru Resula, Imamet i Rukovodstvo od Larija, Islamsku Vladu od Imama Khomeinia, Čovjek i njegova sudbina, Fundamentalne Islamske Misli, Teorija Znanja od strane Ayatollaha Motahharia i mnoge druge knjige.

Jedna od prednosti ovih knjiga je da su ove knjige prevedene na svim glavnim jezicima svijeta i dostupne su iz publikacije Ansareen u Qomu i dostupne su i preko interneta, a većina njih je besplatna, tako da mislim da čitaoci i slušatelji širom svijeta vrlo lahko mogu pronaći ove knjige i imati koristi od njih.

Recite nam šta je reakcija ljudi oko vas u Americi nakon što ste postali musliman? Da li ste imali problema sa ljudima koji su vas poznavali?

Kao što čitaoci znaju i kako i sami znate, u Americi jedini Islam koji je dozvoljen da postoji je američki Islam. Taj američki islam uopšte nije islam. To je skrivena namjera američke vlade da uništi islam. Nažalost, većina ljudi i dalje ne zna da nema islama u Americi te da je američki islam ustvari cionistički napor da se taj islam iskorijeni. Dakle, kada sam postao musliman i kada sam otkrio tu činjenicu, naravno, postao sam meta američke vlade. Šest mjeseci kasnije u novembru 2006. godine, američki vladin agent je provalio u moj dom noću, kidnapovao me, zatvorio i mučio. Reakcija većine ljudi bila je da su se plašili da im se ista sudbina može dogoditi, bilo da su to muslimani ili američki muslimani ili samo prijatelji koji su možda pomogli meni u prošlosti. Prvi ljudi koji su me ironično napustili bila je moja porodica. No, ista stvar se dešavala kada su me komunisti u Čehoslovačkoj progonili kao dijete. Prvi ljudi koji su me napustili bili su roditelji i moja porodica. Sljedeći ljudi koji su me napustili bili su ljudi koji su se pretvarali da su mi prijatelji. Iznenada me niko nije poznavao. Sljedeći ljudi koji su me napustili jesu kolege sa Harvarda. Usred jednog dana, kada sam bio na putu iz Harvarda ka zatvoru, Jedini koji me nije napustio bio je Bog. I narednih sedam i po godina i zapravo do danas Bog me nikad nije napustio.

Spomenuli ste da ste pročitali Nahjal Balagh, koje izjave imama Alija (a.s.) mislite da su najzanimljivije, da li možete pomenuti neke od njih?

Nahjol Balagheh i riječi imama Alija bile su jedna od glavnih snaga koja me je održavala tokom mučenja u zatvoru od strane američke vlade. Tako sam shvatio da razumijevanjem Imama Alija, prateći njegove riječi, prateći njegov primjer, jeste jedini način da se postane pobjednik ne samo na ovom svijetu, već i na budućem. Tako da sam se uvijek sjećao Imama Alija, Imama Hosaina i Imama Hasana (mir neka je sa njima). Kad sam bio u najvećoj potrebi, njima sam se okrenuo. Tu su i ajeti koji su mi pomagali kada sam bio u užasnoj potrebi i kao što i sami možete zamisliti, američka vlada me je mučila na najbrutalniji način preko svojih Barmen Homan agenata. Bilo je mnogo puta kada mi je bila potrebna snaga. Dakle, jedna od stvari koju Imam Ali a.s. kaže jeste da ako je situacija teška, ako se osjećate tužno ili usamljeno, samo zamislite i pretvarajte se da ste srećni. A ako ne možete to, samo imajte strpljenja i stvari će se riješiti. I mogu posvjedočiti da je ovo zaista tačno. U zatvoru sam uvijek pokušavao da budem srećan, veseo, nasmijan, da uživam u svakom minutu tog zatvora i tog mučenja iako je bilo teško i možda zvuči kao paradoks. Ali ovo je također najbolje oružje protiv tlačitelja, jer američka vlada želi da vas uništi, oni žele uništiti islam i koriste sva sredstva koja su im moguća i dostupna da to učine. I navikli su na to da se i vlade i pojedinci povijaju pred njima. A ako ucjene ili prepadi ne rade, oni vas jednostavno ubiju. A kada agent vlade SAD-a vidi da njihova ucjena, njihova zvjerstva, njihovo nasilje, njihovo gaženje ne rade i da je osoba jaka ne zbog fizičke snage, već zbog duhovne snage, oni vrlo brzo prepoznaju granice svoje moći i postaju uplašeni. Ustvari, Imam Khamenei je ovu rečenicu rekao različitim riječima. Rekao je da ako se bojite američke vlade, američka vlada se vas ne plaši. Ali ako se američka vlada plaši, onda to znači da se vi ne bojite. Dakle, nema razloga da se bojimo njih. Vlada SAD propada. Oni nestaju i ubrzavaju svoj odlazak u pakao, kako u ovosvjetskom smislu, tako i u smislu vječnog pakla. Jedino je pitanje vremena kada će doći do potpune nesreće, i svako, čak i malo dijete koje ima imalo razuma, može vidjeti da su SAD postale jedna od najgorih zemalja trećeg svijeta. Ovo ekstremno siromaštvo, ekstremna bijeda, ekstremna nesreća i šta već ne. Dakle, ovo nije iznenađenje, entitet koji podržava nasilje, ubistva, zločine širom svijeta ne može da dočeka nikakvu drugu sudbinu. Ali ovo je također upozorenje za muslimane. Morate biti čvrsti na svom putu. Ako postanete previše nagodni, ako postanete previše lijeni, ako postanete previše samozadovoljni, stvari se mogu vrlo brzo promijeniti. I morate da shvatite da dostignuća Imama Alija potiču od Boga. Ona ne dolaze od nas samih. Dakle, naš odnos prema Bogu je primarno pitanje, to je ustvari naša svrha. A ako je naš odnos prema Bogu i naš odnos prema ljudima dobar, neprijatelj, Sotona, nema šanse da uspije.

 Kako su te konačno pustili iz zatvora? Možeš li se vratiti u Ameriku nakon toga?

Vrijeme provedeno u zatvoru je bilo veoma teško, pretrpio sam mnoge povrijede koje su mi nanijeli američki vladini agenti, a tu su također i loši životni uslovi zbog kojih sam bio u vrlo ozbiljnom zdravstvenom stanju te jedne noći sam se tužio i molio Bogu, te pokušao zaspati. Kada sam zaspao, imao sam san. U snu sam hodao po livadama i pašnjacima seoskim putem. I poslije nekog vremena vidio sam čovjeka srednjeg doba kako hoda ispred mene i pomislio sam da ga sustignem i upitam gdje vodi ovaj put. Dok sam mu prilazio i pozdravio ga, rekao je da je tu negdje u blizini njegova kuća, te da slobodno uđem i odmorim se, a ako još ko bude naišao da i njega pustim unutra. Otišao sam do te kuće, to je bila mala drvena kuća sa oko dvije prostorije i sa malim hodnikom. Vrsta kuća koje su izgrađene prije stotine godina usred pašnjaka. Ušao sam i otišao u kuhinju i tu je bila peć, i odjednom su i neki ljudi počeli da hodaju unutra. Tako svaki put kada je neko pokucao na vrata, otvorio sam vrata i pozdravio ih, kako mi je i rekao čovjek. Vrlo brzo je soba bila ispunjena ovim ljudima. Oni su sjedili iza velikog stola podjeljeni u tri grupe. A onda se čovjek, vlasnik kuće, vratio i pitao je da li su svi ušli, a neki ljudi koji su bili tamo rekli su da još uvijek čekamo nekoga. Prvo da vam predstavim ko su ti ljudi. On je ukazao na prvu grupu ljudi i rekao je da su oni rođaci, porodica koja je živjela prije mene, a zatim je ukazao na drugu grupu ljudi i rekao je da su to meleci (anđeli) koji nas nadgledaju. Zatim je ukazao na treću grupu ljudi i rekao je da su to vojnici Imama Zamana i da oni čine Ahlulbayt. A onda je neko pokucao i čovjek je otvorio vrata te su dva momka u dobi od dvanaest godina ušla zajedno sa ocem i majkom. Rekli su da pripadaju trećoj grupi ljudi. Tada je vlasnik kuće sjeo pored mene i rekao da će objasniti zašto smo se okupili u toj kući. Obratio mi se i rekao da zna su me svi napustili i da sam ostao sam sa Bogom. Tako je ukazao na prvu grupu ljudi koji su rekli da su mi rođaci i pitao ih da li ste ga napustili? I ljudi su rekli da će samo jedan govoriti u ime cijele grupe jer je naš odgovor isti. I rekao je ne, nikada ga nismo napustili. Nikada ne prestajemo da se molimo za njega. I okrenuo se drugoj grupi ljudi koji su bili u uglu i upitao ih je da li ste ga napustili? I jedan od njih je rekao također ne, nikada ga nismo napustili. Uvijek smo ga štitili. Zatim se obratio trećoj grupi ljudi i čovjeku koji je prošao, a to je imam Ali sa svojim sinovima. Ovaj čovek ih je pitao "da li ste ga napustili?". Rekao je Imam Ali, nikada nisam prestao da se borim za njega. I kada sam čuo ove riječi, počeo sam da plačem, jer mi je pokazao koliko malo vjere sam imao. Koliko sam bio fokusiran na fizički aspekt života i potpuno zaboravio na sve ostale aspekte postojanja. Tada je čovjek koji je sjedio pored mene, stavio ruku na mene i rekao da se ne brinem, da će sve biti uredu. Shvatio sam da je to bio Imam Zaman (mir na njemu). Onda sam se probudio i još uvijek sam plakao. Inače volim reći da je ovaj san bio samo san, ali ponekad postoji poruka. Kao što sam i sam se nekad fokusirao na fizičke aspekte porodice, prijatelja, imetka i udobnosti, moramo znati da postoji čitavo ogromno i beskrajno postojanje veoma različitog i najmoćnijeg svijeta.

Nakon što sam bio u zatvoru oko sedam godina, ljudi su na kraju počeli da čuju o zvjerstvima američke vlade protiv onih koji su izvan suda bili nepravedno zatvoreni. Obični Amerikanci su počeli da se okupljaju ispred zatvora svake sedmice i protestuju protiv zvjerstava američke vlade. Nisam bio u zatvoru zato što sam osuđen za zločin, bio sam u zatvoru zbog toga što me je američka vlada kidnapovala u mom domu i počela mučiti jer sam prihvatio islam. Riječi američke vlade su bile: njegova religija, njegova politička mišljenja, njegovo obrazovanje i njegovo iskustvo mogu biti prijetnja Sjedinjenim Državama u budućnosti. Zbog toga sam bio u zatvoru u SAD-u i zato me je američka vlada mučila. I tako su ovi Amerikanci dolazili ispred zatvora jednom sedmično, protestirali, ponekad su ih policajci hapsili i tukli. Ali svake sedmice se vraćalo sve više njih. Dakle, američka vlada postala je očajna zbog toga što nisu željeli ovaj publicitet i počeli su da stupaju u kontakt sa drugim vladama, želeći da me prebace u drugu zemlju koja će nastaviti da me zatvara i muči. Međutim, nijedna druga zemlja me nije htjela odvesti u njihov zatvor jer su rekli da nemaju problema sa ovom osobom i ne zatvaraju i ne muče ljude zbog njihove religije. Na kraju, pod prijetnjama, pritiskom i naravno mitom, češka vlada je pomogla Amerikancima i dozvolila američkoj vladi da me preveze preko međunarodnih granica i preda češkoj vladi. Tako su me doveli u Češku. U Češkoj Republici, vlada je odbila pružiti medicinsku pomoć ili bilo kakvu vrstu humanitarne pomoći. Ali, zahvaljujući Bogu, imali su i druge ljude koji su mi pomagali i pomogli mi da stignem do treće zemlje u kojoj sam već neko vrijeme živio, pokušavajući nastaviti svoje studije i svoj život i veoma sam zahvalan svima koji su pružili pomoć. Većinu vremena najviše sam zahvalan Svemogućem koji me je oslobodio od zla i doveo na najbolje mjesto gdje sada mogu da proučavam, živim i dijelim svoju poruku s vama i sa svim svijetom i te da svjedočim o zvjerstvima i najgorem ponašanju američke vlade. Zahvalan sam što danas mogu da razgovaram sa vama jer postoje milioni ljudi koji bi razgovarali sa vama, ali ne mogu jer ih je američka vlada ubila.

Ne znam zašto bih ikada želio da se vratim u Sjedinjene Države. Nema razloga da ikada više idem u Sjedinjene Države osim da pomognem ubrzanju njihovog pada, konačnom kolapsu američke vlade. Ali za to, ne moram da idem u Sjedinjene Države. SAD su na rubu. Nema ničega. Ništa za ljude iz drugih zemalja i zaista ništa za obične Amerikance koji su i sami ugnjetavani i progonjeni i pritisnuti do posljednjeg feninga od strane američke vlade. Oni nemaju život, nemaju budućnost. Dakle, Amerika je samo smetljište koje je američka vlada stvorila i veoma mi je žao ljudi koji možda nemaju sredstva da pobjegnu iz te ogromne kante za smeće. I molim se da svi dobri i pošteni ljudi i mnogi iskreni Amerikanci koji traže i žele mirno živjeti pronađu način kako da pobjegnu iz tog pakla i nađu zemlje koje će ih dočekati i gdje mogu doći i započeti dobar život, gdje će ih dočekati drugi koji su voljni da im pomognu i pronađu put koji će dovesti do njihovog uspjeha u ovom svijetu ali i budućem.

 Jučer je bio dan Erbeina, bilo je više od 20 miliona ljudi koji su otišli da posjete Imama Huseina (a.s.) i njegovog brata Abul-Fadela (a.s.). Željeli bismo da znamo šta ste pomislili kada ste prvi put čuli za Imama Husein (as) i dan Ašure? Kakav je to utjecaj imalo na Vas i na Vaš život?

Kada sam prvi put čuo za Imama Huseina, Kerbelu i Erbein, to je bilo čitanje knjige o Imamu Huseinu i Kerbeli. Ali iz te knjige, shvatio sam da ovo nije historijski narativ. Možda mislimo da je ovo davna historija. Međutim, Kerbela i Imam Husein se odigravaju iznova i iznova u svakodnevnom životu. Ovo je veoma važno. Svakodnevna borba se odvija i neprijatelji Imama Huseina dolaze i ponavljaju Kerbelu. Ne bi trebalo da vidimo Kerbelu i Erbein kao priliku da idemo na planinarenje. Ovo nije planinarsko putovanje. Ako želimo da idemo na planinarsko putovanje, možemo ići u planine. Idemo u Kerbelu da potvrdimo naše uvjerenje i snagu u poruci Boga i poruci Ahlulbayta i da pokažemo da smo mi vojnici Imama Huseina. Ali to treba da pokažemo u našem unutrašnjem životu i u našim djelima. Kerbela i Erbein su veoma važni događaji svake godine. Ali to ne bi trebalo da bude samo nekoliko dana u godini. Kerbela i Erbein su svakodnevnica.

Šta vjerujete da je najbolji način da promovišete poruku islama u ostatku svijeta?

Najbolji način da se promoviše poruka islama jesu djela, a ne riječi. Riječi su jeftine i svako može reći bilo šta i većina onoga što čujemo ima vrlo malo veze sa bilo kakvom realnošću. Dakle, najbolji način da se promoviše poruka islama jeste da ga promovišemo sopstvenim akcijama. Možete pitati koja djela mogu preporučiti ostatku svijeta u svoje ime. Mogu vam reći da su brojni ljudi koji su danas mučeni i zatvoreni u Sjedinjenim Državama. Ima čak i djece i novorođenčadi koja su zatvorena bez osude i koju američka vlada muči. Oni nemaju nikoga da im pomogne, nemaju advokata, nemaju prijatelje, nemaju telefonske kontakte i nemaju nikoga da razgovaraju. Možemo govoriti loše o SAD-u, ali to neće stvarno pomoći na bilo kakav opipljiv način onima koji možda umiru od infekcije ili sepse u zatvorskoj ćeliji, jer su agenti američke vlade nanijeli rane i odbili da im pruže ikakvu pomoć. Dakle, postoji mnogo načina, ovo je samo jedan u nizu. Drugi načini su otkrivanje i objavljivanje akcija, zala i postupaka američke vlade i pokušati pomoći samim Amerikancima koji traže istinu i bolji način života. Postoje ljudi koji odlaze u druge zemlje sve više i više, ljudi koji bježe iz SAD-a i odlaze u druge zemlje pokušavajući da započnu novi život. Postoje načini kako pomoći ovim ljudima, njihovim porodicama i njihovoj djeci. Dakle, samo je pitanje razmišljanja o poruci Kur'ana i Ahlulbayta. Razgledati, jačati sebe i sagledavati gdje najbolje možemo demonstrirati islam svojim djelima, to je najbolja poruka za današnji svijet.

 Šta vam je savjet za muslimansku omladinu u Iranu i ostatku svijeta?

Mladi u Iranu su vrlo aktivni, veoma pametni i vrlo inteligentni i imaju veliki potencijal. Oni su u velikom broju. Najbolja poruka ovoj mladosti jeste da učite od Kur'ana i Ahlulbayta i onih koji ovu poruku islama prenose svojim djelima svakog dana od Imama Khameneia. Imam Khamenei živi među nama danas. Svakodnevno svojim postupcima demonstrira poruku islama i razgovara sa nama. Na raspolaganju nam je da nas savjetuje i da nas vodi. Sve što treba da uradimo jeste da slušamo, razmišljamo, proučavamo i imitiramo. Moliti se da budemo kao Imam Khamenei i Imam Homeini, ne samo riječima već i djelima.

Jedan od važnih aspekata Velayat Faghiha i činjenice da Imam Khamenei živi u našem dobu jeste da ova poruka koju nosi nije samo za Iran. Islam i islamska revolucija i Ahlulbayt ne pripadaju samo ljudima u Teheranu ili Qomu. Islam, Ahlulbayt, Velayat Faghih, Imam Khamenei i sve izuzetne ličnosti pripadaju svijetu. Imam Khomeini je rođen u Iranu, ali je njegova revolucija svjetska. Ahlulbayt je za cijeli svijet. Islam je za sve ljude na svijetu, pravi islam nije američki islam koji je neprijatelj islama. Molim se da će ljudima u svijetu biti data mudrost i znanje da prepoznaju ove razlike i da zaista pronađu pravi Božiji islam koji će donijeti mir u njihovim životima i u životima njihovih porodica na ovom svijetu i budućem.

 Za koji aspekt islama vjerujete da je najprivlačniji za strance? Koji aspekt islama je vama bio najprivlačniji?

Ne znam koji je aspekt islama privlačan za strance, ali ja mogu da pričam za sebe. Mislim da je njegov individualni aspekt za svaku pojedinačnu osobu drugačiji. Primijetio sam da je to za mnoge mlade Amerikance obično politički aspekt, jer ih američka vlada hrani mržnjom prema pravom islamu. Ali za ljude iz drugih zemalja to može biti duhovni aspekt, možda je to i intelektualni aspekt.

Za mene je najatraktivniji aspekt to što islam nije ograničen. Nema granica. Uključuje sve što postoji. A to je religija zasnovana na znanju i mudrosti koje nije zasnovano na nekome ko vam govori da morate prihvatiti ovo ili ono. Dakle, mislim da, pošto je univerzalna religija, svaka osoba koja dolazi iz bilo kojeg mjesta u svijetu naći će nešto u islamu što će biti važno njemu ili njoj, Insha'Allah.

 Možete li nam reći s kime ste na ovoj fotografiji iznad?

Ova slika iznad je sa predavanja koje sam održao na Univerzitetu GIlan. To je jedan od najljepših univerziteta koje sam ikada posjetio, a čovjek s moje desne strane je Šejh Mohamed Hassan Samiee, jedan od najljepših ljudi koje sam ikada sreo u svom životu. Brat je profesora Majid Samiee, najpoznatijeg neurohirurga iz islamske republike koji obavlja neurohirurgiju kako u islamskoj republici, tako i u Njemačkoj i redovno posjećuje sve glavne medicinske centre širom svijeta koji pomažu ljudima koji pate od veoma opasnih oblika moždanog raka.

 Kada biste nekome željeli približiti ljepotu islama, mir i slobodu koju ste pronašli, kako biste mu tu poruku prenijeli?

Religija islama mi je pružila sposobnost da prevaziđem bilo šta na ovom svijetu što može stati na moj put. Dala mi je sposobnost da naučim i pokušam da shvatim sve što odlučim da naučim, dala mi je mogućnost da znam gdje idem, šta je moj cilj u mom životu i zašto me je Bog stvorio i poslao na ovaj svijet. Ulio mi je mir i zadovoljstvo. Sada imam sve što mi je potrebno za uspjeh u ovom životu ali i budućem. I molim se da ljudi koji slušaju ovu emisiju pronađu isti mir koji je Allah meni podario. I naravno da sam ovdje da pomognem dragim slušateljima i vašoj dragoj publici. Dakle, molim vas slobodno me kontaktirajte u bilo koje doba i pitajte šta god vas zanima. Ja sam Božiji sluga ovdje za vas, Insha'Allah.

 Da li želite još nešto dodati?

Hvala vam što ste me pozvali na vaš program danas. Bila je velika privilegija da budem ovdje i da odgovorim na vaša pitanja. Molim se da ćemo imati priliku da u budućnosti da podijelimo mnogo više tema i detaljnije pogledamo neka od vaših pitanja koja ste postavili. U zavisnosti od vašeg interesa, molimo vas da ih pošaljete na ovaj ili moj kanal, i ako ste zainteresovani, radit ćemo vrlo pažljivo da vam pružimo informacije i odgovore i molim se Bogu da svi budemo uspješni u svom životu na ovom svijetu i budućem. I sve molitve pripadaju našem poslaniku Muhamedu (mir na njega i njegove sljedbenike) Ahlulbaytu i svima koje je Allah odabrao.

Zahvaljujemo se bratu Ali Skotu Vitkovicu za odvojeno vrijeme i mudre riječi. Vi ste inspiracija za ljude širom svijeta. Vaša istrajnost i razumijevanje islama je zaista inspirativno. Neka vam Allah (swt) podari sav uspjeh na ovom svijetu i budućem. Da se uslišaju sve vaše dove. Zaista smo uživali u slušanju vaše priče i radujemo se razgovorima u budućnosti. Također, čestitam vam na braku i da Allah (swt) blagoslovi vašu porodicu inshaAllah.

Puno vam hvala za vaše lijepe riječi i za vaše molitve. Bila mi je velika privilegija da danas razgovaram s vama i da podijelim svoje iskustvo s vama. Molim se da ćemo obojica imati koristi od današnjeg intervjua i da ćete pronaći nešto inspirativno, nešto što će govoriti vašem srcu i što će vam biti od koristi u svakodnevnom životu. Moja namjera je da vam pomognem onoliko koliko sam u stanju sa svojim postupcima, mislima i molitvama i uvijek ste u mom srcu. Molim se za vaš uspjeh, za uspjeh onih koji su organizirali ovaj intervju i onih koji tako marljivo rade u ime Svemogućeg, Ahlulbayta i vjernika. Neka vas Bog blagoslovi, štiti i uvijek vodi, InshaAllah.
Top