Tamni put neoliberalizma u fašizam

Neoliberalizam kao ekonomska teorija je uvijek bila apsurdna. Imala je jednaku valjanost kao i vladajuće ideologije prošlosti, kao što je božansko pravo kraljeva i vjerovanje fašizma u Übermensch. Nijedno od njegovih obećanja nije bilo moguće ostvariti. Koncentracija bogatstva u rukama globalne oligarhijske elite - osam porodica sada drži toliko bogatstva koliko i 50 posto svjetske populacije - i rušenje vladinih propisa i zakona uvijek stvara masovnu nejednakost i monopol moći, potiče politički ekstremizam i uništava demokratiju. Ne treba da prolazite kroz 577 stranica knjige "Kapital u dvadeset i prvom stoljeću" Thomasa Pikettyja da to shvatite. Ali ekonomska racionalnost nikada nije bila poenta. Poenta je bila obnova klasne moći.

Kao vladajuća ideologija, neoliberalizam je bio briljantan uspjeh. Počevši od sedamdesetih godina prošlog vijeka, kritičari neoliberalizma su izbačeni iz akademskih krugova, državnih institucija i finansijskih organizacija kao što su Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka i isključeni su iz medija. Skladni dvorjani i intelektualni pozeri kao što su Milton Friedman dovedeni su na mjesta kao što je Univerzitet u Čikagu i date su im istaknute platforme i obilno korporativno financiranje. Oni su širili filozofiju poželjnosti budžetskih rezova, diskreditovanih ekonomskih teorija koje su popularizovali Friedrich Hayek i pisac nižerazredne klase Ayn Rand. Kada smo pokleknuli pred diktatima tržišta i ukinuli vladine propise, smanjili poreze za bogate, dozvolili protok novca preko granica, uništili sindikate i potpisali trgovinske sporazume koji su poslali poslove u Kinu, svijet je trebao biti sretnije, slobodnije i bogatije mjesto. To je bila prevara. Ali prevara koja je uspjela.

"Važno je prepoznati klasno porijeklo ovog projekta, koji se dogodio 1970-ih kada je kapitalistička klasa bila u velikim problemima, radnici su bili dobro organizovani i počeli su da napreduju", rekao je David Harvey , autor knjige „Kratka historija neoliberalizma “, kada smo razgovarali u New Yorku. „Kao i svaka vladajuća klasa, oni su trebali vladarske ideje. Dakle, vladajuće ideje su bile da sloboda tržišta, privatizacija, preduzetništvo, individualna sloboda i sve ostalo treba da budu principi novog društvenog poretka, i to je bio red koji je primjenjen 1980-ih i 1990-ih.

„Kao politički projekat, bio je veoma pametan“, rekao je on. “Dobio je veliku popularnost naroda jer je govorio o slobodi pojedinca i slobodi izbora. Kada su govorili o slobodi, to je bila sloboda tržišta. Neoliberalni projekat je rekao generaciji '68, 'OK, želite generalnu slobodu ali i slobodu pojedinca? Za isto se zalaže i studentski pokret. Dat ćemo vam ga, ali to će biti sloboda tržišta. Druga stvar koju želite je socijalna pravda – nju zaboravite. Dakle, dat ćemo vam individualnu slobodu, ali zaboravite socijalnu pravdu. Ne organizujte se. Pokušaj je bio da se uklone one institucije, koje su bile kolektivne institucije radničke klase, a posebno sindikati i političke stranke koje su zastupale neku vrstu brige za dobrobit masa."

"Važna karakteristika slobodnog tržišta je da odaje utisak jednakosti, ali ne postoji ništa nejednakije od jednakog tretmana nejednakosti", nastavio je Harvi. “Obećava jednakost postupanja sa svima, ali ako ste izuzetno bogati, to znači da možete postati bogatiji. Ako ste veoma siromašni, veća je vjerovatnoća da ćete postati još siromašniji. Ono što je Marks briljantno pokazao u knjizi "Kapital" je da sloboda tržišta proizvodi sve veće i veće nivoe društvene nejednakosti."

Širenje ideologije neoliberalizma bilo je organizovano od strane ujedinjene kapitalističke klase. Kapitalističke elite su finansirale organizacije kao što su Business Roundtable i Privredna komora i istraživačke centri kao što je The Heritage Foundation da prodaju tu ideologiju široj javnosti. Oni su obogatili univerzitete donacijama, sve dok su ti univerziteti plaćali danak vladajućoj ideologiji. Koristili su svoj utjecaj i bogatstvo, kao i svoje vlasništvo nad medijskim platformama, da transformišu štampu u vlastite glasnogovornike. Ušutkali su bilo kakve 'heretike', u najboljem slučaju im onemogućili zaposlenje. Vrijednost dionica postala je nova mjera ekonomije. 

"Vrijednost je određena od strane tržišta", rekao je Harvi. „Dakle, Hilari Klinton je veoma vrijedna jer je održala predavanje na Goldman Sachsu za naknadu od 250.000 dolara. Ako predajem maloj grupi u centru grada i dobijem 50 dolara za to, onda očigledno ona vrijedi mnogo više od mene. Vrednovanje osobe, njihovog sadržaja, vrednuje se time koliko oni mogu dobiti na tržištu. "

„To je filozofija koja leži iza neoliberalizma“, nastavio je. „Moramo staviti cijenu na stvari. Iako to nisu stvari koje treba tretirati kao robu. Naprimjer, zdravstvena zaštita postaje roba. Stanovanje za svakoga postaje roba. Obrazovanje postaje roba. Dakle, studenti moraju da se zadužuju kako bi dobili obrazovanje koje će im u budućnosti dati posao. To je ustvari prevara. U osnovi kaže da ako ste preduzetnik, ako radite i tjerate se preko vlastite granice, itd., naposlijetku ćete biti nagrađeni. Ako ne dobijete svoju zasluženu nagradu, to je zato što se niste radili nešto kako treba. Uzeli ste pogrešne kurseve. Vi ste pohađali kurseve iz filozofije, umjesto da ste učili u menadžerske vještine i kako da eksploatišete rad.

Prevara neoliberalizma sada je široko prihvaćena u političkim krugovima. Sve je teže sakriti njegovu predatorsku prirodu, uključujući i zahtjeve za ogromnim javnim subvencijama (Amazon, naprimjer, nedavno je tražio i primio više milijardi dolara poreskih olakšica od Njujorka i Virdžinije kako bi uspostavio distributivne centre u tim državama). To je prisililo vladajuće elite da se udruže s desničarskim demagozima koji koriste grube taktike rasizma, islamofobije, homofobije, netrpeljivosti i mizoginije kako bi usmjerili rastući bijes i frustraciju javnosti što dalje od elita. Ovi demagozi ubrzavaju pljačku globalnih elita, a istovremeno obećavaju da će zaštititi zaposlene muškarce i žene. Administracija Donalda Trumpa, naprimjer, je ukinula brojne propise, od obaveze smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte do neutralnosti interneta, te je smanjila poreze za najbogatije pojedince i korporacije, uništivši procijenjenih 1,5 triliona dolara u državnim prihodima u narednoj deceniji, istovremeno prihvatajući autoritarni jezik i oblike kontrole.

Neoliberalizam stvara malo bogatstva. Umjesto toga, on ga redistribuira prema gore u ruke vladajućih elita. Harvey to naziva "akumulacija oduzimanjem".

"Glavni princip akumulacije bogaststva oduzimanjem imovine zasniva se na ideji da kada ljudima ponestane kapaciteta da naprave nove stvari ili pruže dodatne usluge, oni uspostavljaju sistem koji izvlači bogatstvo od drugih ljudi", rekao je Harvi. “To oduzimanje onda postaje centar njihovih aktivnosti. Jedan od načina na koji se ta ekstrakcija može dogoditi je stvaranje novih tržišta roba kojih ranije nije bilo. Naprimer, kada sam bio mlađi, visoko obrazovanje u Evropi je u suštini bilo javno dobro. Sve [ove i druge usluge] su postale privatna aktivnost. Zdravstvena služba. Mnoge od ovih oblasti za koje smatrate da nisu roba u običnom smislu postaju roba. Stanovanje za stanovništvo sa nižim primanjima često se smatralo socijalnom obavezom. Sada sve mora proći kroz tržište. Vi namećete tržišnu logiku na područja koja ne bi trebalo da budu otvorena za tržište. "

„Kada sam bio klinac, voda u Britaniji bila je obezbeđena kao javno dobro“, rekao je Harvi. „Onda, naravno, voda se privatizovala. Počinjete da plaćate troškove vode. Privatizovan je prevoz [u Britaniji]. Sistem autobusa je haotičan. Tu su sve privatne kompanije koje idu iz jednog mjesta u drugo. Ne postoji sistem koji vam je zaista potreban. Ista stvar se dešava i na pruzi. Jedna od stvari sada, u Velikoj Britaniji, je zanimljiva - Laburistička partija kaže: 'Mi ćemo sve to vratiti u javno vlasništvo, jer je privatizacija potpuno luda i ima sulude posljedice i uopće ne funkcionira dobro.' Većina stanovništva se sada slaže s tim. ”

Pod neoliberalizmom, proces “akumulacije oduzimanjem” prati financijalizacija.

"Deregulacija je omogućila da finansijski sistem postane jedan od glavnih centara redistributivne aktivnosti kroz spekulacije, predaju, prevaru i krađu", piše Harvey u svojoj knjizi, možda najbolji i najsažetiji prikaz historije neoliberalizma. “Promocije zaliha, Ponzi šeme, strukturirano uništavanje imovine kroz inflaciju, ukidanje imovine kroz spajanja i akvizicije, promoviranje nivoa duga koji građane pretvara u robove. Da ne govorimo o korporativnoj prevari, oduzimanju imovine, pljački penzionih fondova, njihovom desetkovanju po dionicama i korporativnim kolapsima, kreditnim i dioničkim manipulacijama, sve su to postale centralne značajke kapitalističkog finansijskog sistema.

Neoliberalizam, koji ima ogromnu finansijsku moć, sposoban je da proizvede ekonomske krize kako bi smanjio vrijednost imovine i onda ih iskoristio.

"Jedan od načina na koji možete da napravite krizu je da prekinete tok kredita", rekao je on. „To je učinjeno u istočnoj, jugoistočnoj Aziji 1997. i 1998. godine. Odjednom je likvidnost presušila. Glavne institucije ne bi posudile novac. Bio je veliki priliv stranog kapitala u Indoneziju. Isključili su slavinu. Strani kapital je isticao. Isključili su ga delimično, jer kada su sve firme bankrotirale, mogle bi se ponovo vratiti u posao. Istu stvar smo vidjeli tokom stambene krize ovde [u Sjedinjenim Državama]. Privatizacija stambenih prostora ostavilo je mnogo stanova koji su se mogli jeftino kupiti. Blackstone dolazi, kupuje sve stambene jedinice i sada je najveći stanodavac u svim Sjedinjenim Državama. Ima 200.000 nekretnina ili približno toliko. Čeka da se tržište okrene. Kada se tržište okrene, što je nakratko i učinjeno, onda ih može prodavati, izdavati. Blackstone je profitirao u vrijeme kada su svi drugi gubili. Bio je to masivan transfer bogatstva. ”

Harvey upozorava da sloboda pojedinca i socijalna pravda nisu nužno kompatibilni. Socijalna pravda, piše on, zahtijeva društvenu solidarnost i "spremnost da se potope individualne želje, potrebe i želje u cilju neke općenitije borbe za, recimo, socijalnu jednakost i ekološku pravdu." Neoliberalna retorika, s naglaskom na individualne slobode, može efektivno "odvojiti libertarijanizam, politiku identiteta, multikulturalizam i na kraju narcisoidni konzumerizam od društvenih snaga koje su se kretale u potrazi za socijalnom pravdom kroz osvajanje državne moći."

Ekonomista Karl Polanyi shvatio je da postoje dvije vrste sloboda. Postoje loše slobode koje se eksploatišu od strane onih oko nas koji tim putem izvlače ogromni profit bez obzira na opšte dobro, uključujući i ono što se radi za ekosistem i demokratske institucije. Ove loše slobode vide korporacije monopolizirajući tehnologije i naučne napretke kako bi ostvarile ogroman profit, čak i kada, kao i kod farmaceutske industrije, monopol znači da su životi onih koji ne mogu platiti pretjerane cijene ugroženi. Dobre slobode - sloboda savjesti, sloboda govora, sloboda okupljanja, sloboda udruživanja, sloboda izbora zanimanja - na kraju su ugušeni primatom loših sloboda.

"Planiranje i kontrola su napadnuti pod stjegom poricanja slobode", napisao je Polanyi. “Slobodno preduzetništvo i privatno vlasništvo proglašeni su bitnim za slobodu. Nijedno društvo, izgrađeno na drugim temeljima, ne zaslužuje da ga se naziva slobodnim. Sloboda koju regulacija stvara se osuđuje kao nesloboda; pravda, sloboda i blagostanje koje nudi, nudi se kao kamuflaža ropstva. "

"Ideja slobode" se tako degenerira u puko zagovaranje slobodnog poduzetništva, "što znači" punoća slobode za one čiji prihod, slobodno vrijeme i sigurnost ne trebaju poboljšanje, a puka mržnja slobode za ljude, koji uzalud pokušavaju da iskoriste svoja demokratska prava da steknu utočište od moći vlasnika imovine,'   Harvey piše, citirajući Polanyi. Ali ne postoji društvo u kojem su odsutne vrste moći i prisila, niti svijet u kojem sila nema funkciju, samim time je jedini način da se liberalna utopijska vizija održi silom, nasiljem , i autoritetom. Liberalni ili neoliberalni utopizam je osuđen, po Polanyijevom mišljenju, da bude frustriran autoritarizmom, ili čak otvorenim fašizmom. Dobre slobode se gube, a loše preuzimaju.

Neoliberalizam pretvara slobodu za mnoge u slobodu za nekolicinu. Njegov logičan rezultat je neofašizam. Neofašizam ukida građanske slobode u ime nacionalne sigurnosti i označava čitave grupe kao izdajnike i neprijatelje naroda. To je militarizovani instrument koji vladajuće elite koriste da bi zadržale kontrolu, podijelile i rastrgale društvo i dodatno ubrzale pljačke i društvenu nejednakost. Vladajuća ideologija, koja više nije vjerodostojna, zamijenjena je čizmom.
Top