Šiijski islam: Značenje taqiyye (14)

Taqiyya (pretvaranje, prikrivanje) je koncept koji se pojavljuje u Kur'anu i istaknut je u nekim ajetima. Kur'an dopušta vjerniku da koristi taqiyyu ako vjeruje da je njegov život, porodica ili imovina u opasnosti zbog njegovih uvjerenja. Drugim riječima, taqiyya je sredstvo kojem bespomoćna osoba može pribjeći kada se suoči s nekim ko namjerava da mu naudi, njegovoj porodici ili njegovoj imovini zbog razlike u vjerskim uvjerenjima. U ovim okolnostima, Kur'an dopušta vjerniku da se izvana odrekne svoje vjere u pokušaju da osujeti ovu prijetnju progona. Ovo je fundamentalni princip koji podržavaju sve religije, uključujući islam. Neki ljudi, koji nisu svjesni ovog kur'anskog koncepta, pogrešno ga pripisuju šiijama i koriste ga da ih kleveću.

Taqiyya spada u kategoriju grana religije (furūʿ al-dīn) - ili njene prakse - i ne treba je miješati s korijenima (uṣūl al-dīn) - ili načelnim uvjerenjima - jer je to samo praktičan način da se izbjegne zlo. Etimološki, taqiyya je izvedena iz arapske riječi 'waqāya', što znači da se štiti ili zaštiti. Taqiyya služi kao štit za slabe i bespomoćne koji ih čuva od smrtonosnih udaraca neprijatelja kao što se borci spasavaju od neprijatelja iza svojih štitova na bojištu.

Je li taqiyya isto kao i licemjerje?

Taqiyya je štit koji štiti vjernika od nekoga ko progoni njegovu vjeru. Pod taqiyom, vjernik se izvana odrekao svojih uvjerenja. Licemjerstvo (nifāq), s druge strane, upravo je suprotnost ovom pojmu; licemjer je nevjernik koji prikriva svoje nevjerstvo i pretvara se da je vjernik. Dakle, kako se može uzeti u obzir taqiyya kao oblik licemjerja?

Taqiyya znači sakriti svoju vjeru i pretvarati se da si nevjernik, dok je licemjerstvo suprotno. Kur'an opisuje licemjere: 'Kada vam licemjeri dođu, kažu:' Mi svjedočimo da si ti Allahov Poslanik.' Allah zna da si ti zaista njegov Poslanik, a Allah svjedoči da su licemjeri zaista lažovi. (P63: 1) Licemjeri su se već pretvarali da vjeruju u islam i Poslanika, dok su u njihovim srcima vjerovali upravo suprotno. Granice definisane za licemerje u ovom ajetu jasno ga razlikuju od taqiyye. Ako taqiyya spada u oblike licemjerja, Bog ne bi to dopustio drugdje u Kur'anu (obratit ćemo se dokazima za taqiyyu kasnije, zato što Bog nikada ne zapovijeda nikakvo zlo: "Kad počine nepristojnost, kažu:" Našli smo očeve koji su ga prakticirali, a Allah nam je to naredio." Reci: 'Uistinu, Allah ne zapovijeda nepristojnost. Da li pripisujete Allahu ono što ne znate? '' (P7: 28)

Zašto praktikovati taqiyyu?

Mora postojati dobar razlog da se neko ponaša na način koji je protivan njegovim najdubljim uvjerenjima; vjernik se ponosi obožavanjem Boga i usklađivanjem njegovog ponašanja s božanskim uputstvima. Ako se takva osoba odrekne božanskih instrukcija, mora imati na umu nešto kao da štiti svoj život, porodicu i imovinu od štete. Vjernik pribjegava taqiyyi samo kada su sve slobode pregažene i nijedno suprotno mišljenje se ne tolerira. U tom slučaju, vjernik nema druge mogućnosti osim taqiyye da zaštiti svoj život i imovinu od tiranina.

Ono što je bitno je da ponašanje i moral ljudi praktikuju taqiyyu se mora razlikovati od podzemnih organizacija koje nose maligne ciljeve. Oni koji su primorani da praktikuju taqiyyu nemaju namjeru da siju pobunu, samo da bi se zaštitili od progona svojih neprijatelja. Na taj način prilagođavaju svoje ponašanje kao odgovor na silu tiranina. Bilo bi pogrešno praviti paralelu između bespomoćne osobe prisiljene na praksu taqiyye da sačuva sebe i neke podzemne grupe koja skuplja oružje da bi preuzela vlast. Tajne grupe poput ovih slijede ideologiju 'cilj opravdava sredstva' i pribjegavaju svim sredstvima potrebnim za postizanje svojih ciljeva, ali osoba koja prakticira taqiyyu samo želi da zaštiti sebe i svoju porodicu od štete.

Prije raspada Sovjetskog Saveza, milioni muslimana živjeli su u republikama sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Međutim, diktatorska komunistička vlada zatvorila je sve njihove džamije i škole, zapalila njihove biblioteke, ubila njihove učenike i zabranila molitve i vjerske obrede. U takvim okolnostima, milioni muslimana su se odlučili za praksu taqiyye i oni su se pretvarali kao otpadnici dok su obožavali Boga kod kuće.

Nakon pada Sovjetskog Saveza, muslimani su bili oslobođeni okova komunizma. Došli su zajedno da rekonstruišu džamije i ponovo praktikuju islam. Da nisu praktikovali taqiyyu pod tim zagušljivim uslovima i držeći se svojih uvjerenja u javnosti, nijedan od njih ne bi preživio da bi obnovio džamije.

Jasno je pokazana razlika između taqiyye i licemjerja, sada ćemo se osvrnuti na Kur'anske ajete i islamske tradicije koje ih razmatraju.

Četiri razloga za taqiyyu u Kur'anu

Kao što smo gore spomenuli, taqiyya znači zaštititi svoj život, porodicu i imovinu od progona. To je ujedno i kuranski edikt i nešto što je Poslanik potvrdio. Sljedeći ajeti potvrđuju ispravnost taqiyye:

Prvi ajet

'Ko se odriče vjere u Allaha nakon što potvrdi Njegovu vjeru – osim onoga ko je prisiljen dok mu je srce mirno u vjeri – on je onaj koji svoje grudi otvara nevjerstvu; na takve je spušten Allahov bijes, i njih čeka velika kazna.' (P16: 106)

Ovaj ajet počinje raspravom o onima koji su se odrekli svoje vjere nakon što su vjerovali i upozorava ih na Božiju kaznu. Međutim, to čini izuzetak onima koji su se odrekli svoje vjere pod progonom, dok su ostali vjerni u svojim srcima.

Priča o objavljivanju ovog ajeta pojašnjava ovu činjenicu: politeisti su zarobili tri osobe; Ammara, njegovog oca Yāsir i njegovu majku, Sumayyu. Yāsir i Sumayya su odbili da se odreknu svoje vjere i bili su brutalno ubijeni. Ali Ammar se odrekao svoje vjere i bio je oslobođen. Ova situacija stigla je do Poslanikovih ashaba i bila je predmet kritike. Ali kada je Poslanik čuo za to, rekao im je: „Niste upravu. Ammar je vjernik od glave do pete. Njegovo meso i krv prepliću se s vjerom.“ Tada je Ammar zaplakao, a Poslanik mu je obrisao suze. I tada je ovaj ajet bio objavljen Poslaniku.

Zamakhsharī kaže da su istaknuti ashabi, kao Suhayb al-Rūmī, Bilāl i Khubāb, također praktikovali taqiyya. ( Kashshāf , 2/430)

Komentatori kažu da pretvaranje nevjerstvo u odbrani od prijetnje nije isto što i nevjerstvo, jer vjera leži u srcu. A ni vjera ni nevjerovanje ne mogu biti pod prisiliom samo zato što je neko primoran da se ponaša na neki način spolja. Tumačenje ovog ajeta moglo bi biti od velike pomoći onima koji traže više pojašnjenja. (Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾan, 4/57; Tafsīr Khazin, 1/277; Tafsīr Rūḥ al-Bayan, 5/84)

Drugi ajet

„Vjernici ne bi trebali uzimati nevjernike za saveznike umjesto vjernika, a ko god to čini, Allah neće imati ništa s njim, osim ako se ne bude oprezno ponašao prema njima. Allah vas upozorava da se čuvate od nevjerstva, a Allahu će te se vratiti.“ (Q3: 28)

Ovaj ajet je izuzetak 'osim kada ste oprezni prema njima.' U početku ovog ajeta, bilo koji savez sa nevjernicima je zabranjen. Međutim, izuzima one koji rade taqiyyu kako bi izbjegli da budu povrijeđeni od tih nevjernika.

U svom komentaru, Fakhr al-Razi objašnjava ovaj izuzetak na sledeći način: Taqiyya ima svoja uputstva ili pravila; (1) Kada neko živi sa nevjernicima i strahuje za svoj život i imovinu, ima pravo da se slaže sa nevjernicima, dok god je u srcu vjernik, a ovaj ajet potvrđuje to ponašanje; (2) kada ljudsko biće štiti svoj život i imovinu spoljašnjom promjenom u svom ponašanju ili jeziku, islam to podržava. ( Mafātīh al-ghayb , 8/13)

Kur'anski komentatori se redovno pozivaju na ovaj ajet kako bi opravdali prikrivanje. Pogledaj al-Kashshāf  (1/422); Tafsīr Nasafī (1/277); Tafsīr Rūḥ al-Maʿānī   (3/121);   Maḥāsn al-Taʾwīl   (4/82).

Kako se većina komentatora slaže s našom interpretacijom ovog stiha, ne moramo citirati svaku od njih. Međutim, naglasićemo glavne tačke al-Maraghijeve interpretacije:

On kaže taqiyya je sankcioni princip za odbijanje zla. On napominje da za islamsku vladu ne bi bilo problema da postigne sporazum sa neislamskom vladom sve dok se izbjegnu gubici, a postignu dobici. ( Tafsīr , 3/136)

Treći ajet

„Rekao je čovjek vjere iz faraonovog naroda, koji je skrivao svoju vjeru:„ Hoćeš li ubiti čovjeka ako kaže: „Moj Gospodar je Allah“, dok ti je već donio očite dokaze tog Gospodara? Ako laže, njegova će laž biti na njegovu štetu; ali ako govori istinu, posjetiće vas nešto od onoga što vam obećava. Uistinu, Allah neće uputiti nekoga ko je razuzdan, lažov.' (Q40: 28)

Ovaj stih govori o prikrivanju svoje vjere u odnosu na nekoga ko je čvrsto vjerovao u Boga i poslanika Musaa (Mojsiju) dok je spolja sarađivao s faraonom da bi se učinio neutralnim. Ajeti 28 do 44 iz Sūrat al-Ghāfir naglašavaju konstruktivnu upotrebu riječi taqiyya kako je ta osoba uspjela spasiti Mojsiju od faraona pod okriljem taqiyye; savjetnici faraona su odlučili da Mojsija treba ubiti, ali je bio u stanju da ga obavijesti o odluci prije nego što je donesena:

I došao je čovjek iz gradske okoline, žureći. Rekao je: 'Mojsije! Velikani su se urotili da te ubiju. Zato bježi. Ja sam zaista vaš dobročinitelj. '' (P28: 20)

Mojsije je povjerovao tom čovjeku i odmah je napustio mjesto te je bio u potrazi za sigurnošću.

Četvrti ajet

„Kada se odvojiš od njih i od toga što obožavaju druge osim Allaha, skloni se u pećinu. Tvoj Gospodar će otkriti Njegovu milost tebi, i On će ti pomoći da ublažiš nedaću.„ (P18: 16)

'Sedam spavača u Efesu' je poznata legenda. Spominje se kako se grupa ljudi sakrila u pećini izvan grada Efesa kako bi izbjegli progon kršćana tokom vladavine rimskog cara Decija. Činjenica da su uspjeli pobjeći gotovo je sigurna jer su primijenili taqiyyu; inače bi bili ubijeni.

„I učvrstili smo njihova srca kad su ustali i rekli: Naš Gospodar je Gospodar nebesa i zemlje. Nikad nećemo pozivati ​​ bilo koje božanstvo osim Njega. Mi bismo tada napravili prekomjernu grešku.“ (P18: 14)

Kur'an zatim ulazi u detalje njihove priče, što pokazuje da je to bilo nešto što se prakticiralo u prošlosti. Štaviše, to pokazuje da je taqiyya, u smislu spoljašnjeg nevjerovanja, nešto što je prihvatljivo za sve muslimanske grupe. Tačka sukoba, dakle, nije ovo, nego da šiiti ne praktikuju taqiyyu protiv nevjernika, nego je praktikuju u krugu drugih muslimanskih sekti. Ima li razloga da se to praktikuje na ovaj način? O tome ćemo govoriti u nastavku.

Muslimani praktikuju taqiyyu među muslimanima

Gornji ajeti i tradicije govore o vjerniku koji prakticira taqiyyu u odnosu na nevjernike, što je dopušteno jer je namijenjeno zaštiti života, imovine i obitelji vjernika. Ali šta je sa situacijom u kojoj je vladar musliman čiji su doktrinarni stavovi u sukobu s onima određenih sekti i škola mišljenja? A šta ako će život i imovina osobe biti ugroženi ako se neko odbije složiti s njim?

Očigledno, nema potrebe za taqiyyom u islamskom društvu u kojem se tolerišu sve škole mišljenja. U tom slučaju, svako uživa slobodu vjerovanja i niko ne bi imao razloga da sakrije svoju vjeru od drugih. S druge strane, ako je sloboda ograničena u jednoj zemlji i ako se priznaju samo stavovi vladara, druge grupe će morati spolja da se slažu sa tim. Međutim, to nije ništa novo jer su učenjaci proširili koncept taqiyye u odnosu na druge muslimane u takvim situacijama.

U njegovom tumačenju Kur'anskog ajeta: „Vjernici ne bi trebali uzimati nevjernike za saveznike umjesto vjernika, a ko god to učini, Allah neće imati ništa s njim, osim ako ih se oprezno ne bojite. Allah vas upozorava da se čuvate od Njega, a Njemu ćete se vratiti.' (Q3: 28) Fakhr al-Razi piše: 'U svom očiglednom smislu, ajet se odnosi na vjernika koji praktikuje taqqiyu protiv moćnih nevjernika, ali šafijska škola proširuje taj opseg; svaki put kada se musliman suoči sa sličnim uslovima u odnosu na drugog muslimana, taqiyya je dozvoljena za zaštitu njegovog života.' Ali je li taqiyya također dozvoljena za zaštitu imovine? Razi odgovara da bi mogla biti jer je Poslanik (saws) rekao da je imovina muslimana sveta kao i njegova krv. Poslanik također kaže da je svaka smrt da se odbrani imovina jednaka mučeništvu. ( Mafātīḥ al-Ghayb , 8/13)

Jamal al-Dīn al-Qāsimī, sirijski pisac prethodnog stoljeća, citirao je Muḥammada b. Murtaḍa al-Yamanija, poznatijeg kao Ibn al-Wazīr, te kaže: „Istinski mistici su malobrojni i uvijek su u strahu od okrutnih kraljeva, đavolskih ljudskih bića i nepravednih vladara. Na osnovu kur'anskih ajeta i konsenzusa muslimanskih učenjaka, dopušteno im je prakticiranje taqiyye. Strah od mistike uvijek je prikrivao istinu. Abu Hurayra kaže: „Imam dvije zbirke hadisa od Poslanika. Proširio sam jednu od njih i zadržao drugu. Da sam otkrio drugu zbirku, imao bih proreze na vratu.“ (Maḥāsin al-Taʾwīl , 4/89)

Maraghi tumači ajet 'Ko se odriče vjere u Allaha nakon što potvrdi Njegovu vjeru – osim onoga ko je prisiljen dok mu je srce mirno u vjeri – on je onaj koji svoje grudi otvara nevjerstvu; na takve je spušten Allahov bijes, i njih čeka velika kazna.' (P16: 106) kako slijedi: „Taqiyya uključuje bilo kakvu vrstu ljubavi prema nevjernicima, tiranima i korumpiranim vladarima, iako može biti u obliku fleksibilnosti riječima, osmjehom na licu ili plaćanjem darova kako bi se spriječilo njihovo zlo. Takva djela su dopuštena islamom zato što je Poslanik rekao da se svaka isplata za zaštitu vjerničkog dostojanstva računa kao čin milosrđa.“ ( Tafsīr Maraghī , 3/136).

Dakle, ta tri velika učenjaka, a možda i drugi, također su potvrdili da taqiyya nije ograničena na interakcije između vjernika i nevjernika. Obim taqiyye je mnogo širi i uključuje i interakcije između muslimana. Kad god samoproglašeni muslimanski vladar ograniči slobode i prijeti da će ubiti ili opljačkati druge, vjernik mora praktikovati taqiyyu.

Islamska historija svjedoči o činjenici da da su učenjaci, u određenim prilikama, govorili suprotno svojim stvarnim uvjerenjima u pokušaju da zaštite svoj život i imovinu. Priča o Aḥmedu b. Hanbelu i drugim pripovjedačima tradicije o teološkoj doktrini o stvorenosti Kur'ana je poznata. Ljudi tog vremena su bili prisiljeni da priznaju stvorenost Kur'ana ili se suoče sa zatvorom i mučenjem. Neki od njih su priznali i bili su oslobođeni. Trojica su odbila da priznaju i držali su se svojih stavova. Poslali su ih Maʾmūnu da bi se suočili sa kaznom. Usput su umrli. Priča je detaljno opisana u Tabarijevom djelu Tārīkh (7 / 195–206).

Ranije smo proučavali život nekih šijja pod Emevijskim i Abasijskim dinastijama. Mi smo primjetili da su Muāwiya i drugi sproveli politike da iskorijene šijjizam. Grupa se suprotstavila njima i oni su prihvatili mučeništvo, ali grupu koja je praktikovala taqiyyu su poštedili.

Sayyid Hibat al-Dīn al-Shahristani, poznati irački učenjak u prošlom stoljeću, napisao je članak o taqiyyi u al-Murshid časopis. Odlomci su sljedeći:

'… Taqiyya   je oruđe u rukama svakog slabog čoveka kome je uskraćena sloboda. Šijje su poznatiji od drugih sekti kada se radi o praktikovanju taqiyye. Razlog za to je jasan. Ova islamska sekta se suočila sa mnogo većim pritiskom od drugih sekti. Šijje su bile izložene mučenju i ubistvima pod Emevijama, Abasidima i Osmanlijama. Nikada im nije bila data sloboda u islamskim zemljama i morali su da praktikuju taqiyyu stalno. Zato riječ taqiyya podsjeća na šijje.

Šijjizam se razlikuje od ostalih islamskih sekti u nekim uvjerenjima i praksama. Zbog ove razlike, mnogi su bili netolerantni prema njima. Zato su sljedbenici šijjskih Imama morali sakriti svoja uvjerenja, običaje i knjige kako bi zaštitili svoj život i imovinu, i da ne budu optuženi za neposlušnost. Muslimani su morali zatvoriti svoje redove kako bi spriječili nevjernike da imaju koristi od njihove podjele.

Zbog tih razloga Šijje su uvijek praktikovale taqiyyu i njihovi imami su im naredili da to čine pod određenim okolnostima, jer dokle god su slobode ograničene, taqiyya je jedini mogući način života.

(al-Murshid , 3 / 252–253; vidi i Mufid, Awāʾil al-Maqālāt, 96 fusnota)

Taqiyya kao lična stvar

Šijje su praktikovale taqiyyu u većini slučajeva i spolja su djelovali u skladu sa većinom, ali činjenica je da je taqiyya individualna stvar. Taqiyya nikako ne znači da učenjak može napisati knjigu koja bi odgovarala ukusima vladara i potkopala temeljna islamska načela. Takva stvar nikada nije urađena i nikada se ne može uraditi. Individualno praktikovanje taqiyye ne može dovesti do nametanja te odluke drugim ljudima.

Ehsan Ilahi Zahir je dugo bio kritičan prema šijjama, govoreći da njihove knjige nisu autentične jer su napisane na principu taqiyye. Važno je znati da je ovaj pisac izmislio ove laži bez sprovođenja bilo kakve istrage. Taqiyya je potpuno lično, a ne kolektivno pitanje. Nekome je dozvoljeno da sakrije svoja vjerovanja da bi spasio svoj život, ali nikome nije dozvoljeno da napiše knjigu pod maskom taqiyye i objavi je u ime šijjizma. Kada su šijje živjele pod plaštom taqiyye, to je bilo zato što nije bilo vlade da ih podrži. Danas, međutim, postoje dvije šijjske vlade koje vladaju u Iraku i Iranu i stoga šijje više ne treba da praktikuju taqiyyu.

Zabranjeni oblici Taqiyye

Kao i sve druge prakse, kažu učenjaci, taqiyya spada u pet kategorija djelovanja (obavezne, preporučene, dopuštene, obeshrabrene i zabranjene). Kada su život i svojstva u opasnosti, taqiyya je obavezna. Ali u dva slučaja,taqiyya je zabranjena:

1. Kada je islam ugrožen

Ako je islam ili šijjizam pod prijetnjom i praktikovanje taqiyye od strane učenjaka je vjerovatno da će naneti nepovratnu štetu religiji, taqiyya je zabranjena. Naprimjer, ako je nekome naređeno da uništi Kaʿbu i Harem, ili napiše knjigu protiv islama i Kur'ana, ili ponudi neispravno tumačenje, onda mu nije dopušteno da praktikuje taqiyyu čak i ako mu prijeti smrt. On mora dati svoj život da bi sveta knjiga bila zaštićena.

Ako se istaknutom učenjaku prijeti smrću zbog toga što je odbio da pije u javnosti ili ukloni šal svoje supruge, morat će izabrati smrt, a ne činiti nešto što će izazvati sumnje u islamska uvjerenja. To je zato što taqiyya ima za cilj zaštitu religije; kad god taqiyya uzrokuje gubitak religije, smatra se zabranjenom.

Sljedeći citat je od pokojnog imama Homeinija: 'Taqiyya je zabranjena za određene obavezne ili zabranjene prakse koje su vjerski značajne. Naprimjer, uništenje Kaʿbe i Harema, pisanje knjige protiv islama, bogohulno tumačenje Kur'ana - to su sve velike zabranjene radnje koje ne podliježu taqiyyi.

Musʿada b. Sadaqa pripovijeda od imama: 'Ako vjernik prakticira taqiyyu, u njegovom životu nema problema sve dok se religija ne ošteti kao rezultat toga.' ( Wasāʾil   al-Shīʿa , 11 / ch. 25, tradicija br. 6)

Pitanje alkohola je sekundarno pitanje. U svakom slučaju kada se prijeti običnom čovjeku, on može počiniti taj zabranjeni čin kako bi zaštitio svoj život i imovinu. Ali ako se vjerskom učenjaku prijeti da to učini, on nikako ne bi trebao prihvatiti čak ni pod cijenu svog života. Uputstva za naslijeđivanje, razvod, molitve i Hadždž su takođe sekundarne. Ako je učenjaku rečeno da napiše knjigu koja iskrivljuje ove instrukcije ili se suočava sa prijetnjama, ne smije prihvatiti da napiše takvu knjigu.

2. Kada taqiyya može dovesti do krvoprolića

Ako je nekome naređeno da ubije nevinog, taqiyya je zabranjena jer taqiyya je uspostavljena kako bi zaštitila krv muslimana. Ako je neko pod taqiyyom u korist tiranina izaziva krvoproliće, to je svakako zabranjeno. Imam al-Bakir kaže: 'Mi smo uputili taqiyyu u cilju zaštite krvi. Ako treba proliti krv, taqiyya nije dozvoljena.' ( Wasāʾil   al-Shīʿa , 1 / ch. 31, tradicija br. 1)

 Zaključak

Taqiyya se temelji se na Kur'anu i Sunni. Štaviše,  taqiyya je praktikovana za života Poslanika.

Taqiyya je sredstvo u rukama slabih da zaštite svoj život i svojstva od onih na vlasti. To znači tajnu i podzemnu organizaciju koja ne prijeti drugim islamskim sektama, jer je takav čin strogo zabranjen islamom.

Određeni egzegeti su zaključili da je šijjsko praktikovanje taqiyye ispravno.

Taqiyya nije ograničena samo na odbijanje zla nevjernika, ali se također može koristiti i za odbijanje štete muslimanskih tirana.

Taqiyya je lična i individualna stvar. Sve dok je osoba prevladana strahom, on mora da praktikuje taqiyyu; tek kada se prijetnja rasprši, on će se vratiti u svoju redovnu religijsku praksu.

Kao i svaki drugi religijski predmet, taqiyya spada u okvir pet kategorija djelovanja, što u nekim situacijama može biti obavezna, dok je u drugima zabranjena.

U zaključku, tražimo od svih muslimanskih vladara, učenjaka i muftija da održe slobodnu, bratsku i tolerantnu atmosferu u kojoj sve sekte mogu koegzistirati, i da razlike oko sekundarnih pitanja neće ograničiti ničiju slobodu ili izazvati ubistva i na taj način taqiyya će napustiti muslimansku zajednicu zauvijek.
Top