Kasim Suleymani
Kasim Suleymani

Širenje Islamske Revolucije: Kako je Iran učio revoluciji zemlje regiona

Prošlog mjeseca u Iranu, na izložbi održanoj povodom 36. godišnjice Islamske revolucije, komandant  Quds jedinice Islamske Revolucionarne Garde, Kasim Sülejmani  hvalio se da se "islamska revolucija odvija širom regiona, od Bahreina do Iraka i Sirije, te svjedoci smo da se proširila i u Sjevernu Afriku. " Iako se pitanje "rasprostranjenja islamske revolucije" često razmatra, rijetko se razumije pravilno.

Mnogi ljudi imaju tendenciju da se fokusiraju na "islamski" dio pojma "islamska revolucija". Tako oni vide isključivo pomake ka uvođenju strogih vjerskih normi i uspostavljanju sistema islamske vlasti. Ali kada Iranci govore o širenju revolucije, u njihovom umu postoji sveobuhvatniji model i originalne konstrukcije koje će donijeti dobrobit za sve  zemlje. Sulejmani kaže da se ove strukture mogu vidjeti od Jemena do Libana.

Islamska Revolucionarna  Garda je priredila internet prezentaciju organizacije Husiler koja se nalazi u Jemenu a koja ima podršku od Irana.  To je uradila predstavljanjem skica plana Abdulmalika al-Husija da osigura pobjedu "revolucije" u Jemenu. Na iranskoj internet stranici naglašena je uloga "narodnih odbora" u njihovim vlastitim uslovima, "zaštita revolucije" i "osnivanje  sigurnosnih baza" u potrazi za "anti-revolucionarnim aktivistima".

Funkcije koje su uspostavljene podsjećaju na različite revolucionarne simbole, kao što su "odbori revolucije" u Iranu, koji pomažu opstojnost revolucije. Besic (organizacija), poznata i pod nazivom "Narodna policija", osnovana je 1980. godine i predstavlja sveopštu islamsku revoluciju. Iran je po tome sličan Siriji, Iraku i Jemenu.

Brigadni general Husein Hamedani iz Islamske Revolucionarne Garde rekao je da se  prošle godine “rodilo treće dijete“ revolucije u Iraku nakon mobilizacije u Siriji i Libanu, a to je osnivanje “Besic“organizacije. Hamedani je govorio o "narodnim mobilizacionim snagama" ili Hashidu, odnosno Besic. Ove jedinice, koje predvodi Abu Muhammad al-Mujjid - možda najbliži asistent Kasım Sulejmanija u Iraku - na čijem čelu su policije Ketaib, te Hezbollah pod zastavom Iranske Revolucionarne Garde, rade sve za dobrobit naroda.

U 2012. godini u Siriji su osnovani "Narodni komiteti" i "Narodna armija" – obadvije grupe  su kreirane direktno u modelu Besic organizacije, što je jasno prihvaćeno od strane Irana. "U osnovi vjerujemo u popularnu odbranu", rekao je Hamedani. "Kada se Sirija priključila narodnoj vojsci, situacija se promijenila na bolje za otpor."

Predhodna  konvergencija riječii "ljudi", "vojska" i "otpor" izaziva čuvenu "trilogiju" vojske, ljudi i otpora koju je Hezbollah zagovarao kao osnovu za bezbjednost u Libanu. U ovoj jednačini, "ljudi" zapravo podrazumijevaju "mobilizaciju ljudi", to jest Besic. Hezbollah je tako uspješno prihvatio ovu jednačinu i zapravo nije ništa uradio nego izgradio osnovnu strukturu islamske revolucije.

Model izvezenih revolucionarnih organa, radeći paralelno sa redovnom vojskom i određujući svoje operacije u isto vrijeme, je prvi put uspostavljen i usavršen sa Hezbollahom u Libanu. Ustvari, Ali Ekber Velayeti, savjetnik za vanjsku politiku iranskog vjerskog lidera Ali Khameneija, nedavno je u Teheranu rekao delegaciji Husija da želi da grupa Ansarullah "igra ulogu sličnu ulogi koju je Hezbollah igrao u Libanu". Kako će se to dogoditi? Vodeći "blisku" aktivnost vojske. Na taj način, vojska će "biti u bliskim odnosima sa ljudima".

Ovo je model koji revolucionarni klub pokušava ustanoviti od rođenja Iranske Islamske Revolucije. Hezbollah je također ostvario mnogo toga - kao produžetak revolucionarnih alata koji su se pojavili u Iranu između 1979. i 1981. godine. Brojne iranske ekonomske i kulturne organizacije kao što je Jihad Construction, koje su pomagale siromašnim u Libanu, pratile su ove alate. Izgradnja Jihada čini se da dolazi u Siriju na osnovu Besicev organizacije. Kao što je nedavno najavio Hamedani iz Revolucionarne garde, "nova Besic organizacija je osnovana u Siriji".

Kao rezultat, Hezbollah je najsveobuhvatniji i najnapredniji proizvod iranskog modela koji nastavlja širenje. I u tom smislu je Hezbollah bio i još uvijek je "islamska revolucija u Libanu". Sada, izgradnjom istih struktura, model islamske revolucije se reprodukuje u Iraku, Siriji i Jemenu. "Vojska, narod (Besic), formula je otpora", nije slogan. To je iranski projekat koji izrasta u Islamsku Revoluciju i širi se preko regiona.

IZVOR: Now.mmedia.me
Top