Šiije i sunije su bili zajedno u najtežim uvjetima

  • 15 februar, četvrtak
  • - ABNA

Govor  Vrhovnog Lidera Islamske Revolucije Irana, Ayatollaha Hameneija, koji je održan 5. februara u Zahedanu, jugoistočno od Irana, tokom programa sjećanja na šehide iz pokrajine Sistan i Belučistan, objavljen je nedavno.

Hamenei je, govoreći o svom dubokom interesu za narod Sistana i Belučistana, ovaj region nazvao manifestom islamskog jedinstva i uzorom saradnje i bratskog života šiija i sunija za cijeli svijet.

U ovim regijama u Iranu naseljen je veliki broj Iranaca koji praktikuju sunnijski mezheb.

Iranski lider je naglasio potrebu osviještenosti naspram zavjera zlonamjernika.

- Pogibija sunijskih mladića u ratu za odbranu Irana ili pogibija sunija mevlevija radi odbrane Islamske Revolucije od antirevolucionara, pokazuje da su braća sunije i šiije  u Islamskoj Republici Iran bili zajedno u najtežim uvjetima, a ova realnost i istinsko jedinstvo se moraju pokazati i istaći – kazao je on.
Top