Scena iz filma Dunkirk
Scena iz filma Dunkirk

Islam danas kao komunizam nekad: Kako se Zapad bori protiv pogrešnog neprijatelja

Da bi bolje razumjeli prijetnju koju cionizam predstavlja svijetu, a posebno Iranu, dozvolite mi da se okrenem historijskoj analogiji. Ovaj scenario podsjeća na kasne tridesete godine prošlog stoljeća, kada je ranije agresivnoj, rasističkoj državi, nacističkoj Njemačkoj bilo dozvoljeno da nastavi svoju sebičnu, ratnu agendu protiv svojih mirnih susjeda, uprkos svojoj otvorenoj agendi svjetskog rata. Glumci u toj drami bili su nacistička Njemačka protiv Sovjetskog Saveza,  gdje je Sovjetski Savez bio jedini kredibilan mirni otpor fašizmu. Britanija, Francuska i SAD odbile su da se suprotstave prijetnji za mir, pogrešno smatrajući Sovjetski Savez za neprijatelja, uprkos tome što je, ponavljam, Sovjetski Savez bio jedini kredibilan otpor nacistima.

U današnjoj drami, loši momci su SAD-Izrael-Saudijska Arabija na jednoj strani, a na drugoj jedini vjerodostojan zagovornik mira: Iran. Tokom tridesetih godina glavna je prijetnja bio "komunizam" koji je "progutao Evropu". Danas je prijetnja "Islam", koji se sveo na Iran, kao jedinu anti-imperijalističku muslimansku državu. Terorizam je tada smatran komunizmom, iako je Sovjetski Savez bio mirnodopska država.

"Neprijatelj", pravi terorista, bio je imperijalizam, što je značilo da je Njemačka imala pasivne saveznike na "mirnom" Zapadu.

Socijalisti i komunisti širom Zapada su prognani kao neprijatelji, a u slučaju francuske vlade tridesetih godina prošlog stoljeća - proglašeni bezvrijednim ljudskim bićima; potez kojim su se nadali pridobiti naciste protiv Sovjetskog Saveza. Historija ih je uskoro naučila pameti, jer su postali žrtve pravih terorističkih prijetnji, i to najagresivnijeg igrača imperijalističkog kluba, samih nacista.

Ova drama je jasno prikazana u popularnom filmu Dunkirk (2017), gdje su nesretni britanski vojnici bili nasukani u pokušaju da se suoče sa Njemačkom, nakon čega čudesno bježe u 800 brodova, uglavnom malih privatnih čamaca, od kojih su mnogi bombardovani, što je rezultiralo sa 3.500 žrtava - grozna cijena zbog nemogućnosti shvatanja pravog neprijatelja mira.

Sada se smatra da je terorizam Islam, uprkos očiglednoj mirnoj prirodi Islama. Greška o pravom izvoru terorizma predstavlja identične događaje kao one koji su se desili pred Drugi svjetski rat ali sada uz podršku imperijalista i pojedinih muslimanskih saudijskih vladara, koji iako bi trebali da budu protiv imperijalista su privrženi SAD-u i Izraelu.

Baš kao što su nacisti bili poraženi tek nakon što se svijet ujedinio protiv tog smrtonosnog oblika imperijalizma, trenutni smrtni oblik imperijalizma – SAD i Izrael - može biti poražen tek kada se svijet ujedini.

Historija nas uči našoj realnosti. Iran na komunizam gleda negativno, ali su komunisti pobijedili Hitlera u Drugom svjetskom ratu (Zapad se pretvara da to nije tačno). Sovjetski Savez je u to vrijeme bio istinski zagovornik mira.

Slabost komunizma bila je odbacivanje religije, iako je ruski komunizam postao neka vrsta sekularne humanističke religije, sa "ikonama" Staljina i drugih lidera, rituala i praznika. Ekonomski sistem socijalizma je u stvari veoma blizak onom koji se zagovara u Kur'anu, kao što sam rekao u svom članku "Od postmoderništva do postsekularizma: Ponovno pojavljivanje islamske civilizacije". Vrijeme je da se izliječi nedostatak razumijevanja između ova dva načina razmišljanja.

Iran danas igra istu ulogu koju je Sovjetski Savez igrao ranije, a Zapad je iranofobičan iz istog razloga iz kojeg je bio neprijateljski nastrojen prema Sovjetskom Savezu: jer se Iran zalaže za mir, a protivi imperijalizmu. Iskrenost i miroljubivost će na kraju pobjediti cionizam, iako je taj metod težak. Iranska utemeljenost u Islamu je mnogo veća nego u sekularnom komunizmu, ali pravda će prevladati, zahvaljujući principijelnom stavu Irana.

Nažalost, današnji ljevičari nisu uvijek u stanju da vide vitalnu ulogu koju Iran igra kao islamska država. Oni pozivaju na "pobjedu jedinstvenog naroda Irana protiv vladajućeg diktatorskog režima". Zašto umjesto toga ne pozivaju na "jedinstveni front protiv invazije"? Najgora stvar (osim SAD-a i Izraela) bi zasigurno bila da se podrije Islamska Republika. Sekularni ljevičari tvrde da Iran treba da bude sekularna višepartijska država poput zapadnih "postmodernih nacija", uprkos bankrotu ovog modela "demokratije". Tužno je vidjeti da ljevica kritikuje Iran na osnovu iskrivljenih informcija. Sve ovo čini dvostruko važnim, za sunitske muslimane posebno, da se prizna vitalna uloga Irana u svijetu Islama i u svijetu borbe protiv imperijalizma.
Top